Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
14.03.2024
Time icon 10 min

Compound Words and Compound Sentences, איך משתמשים בהם ומתי?

Table of contents

כתיבה אפקטיבית באנגלית כרוכה בהבנה מגוונת של אלמנטים לשוניים שונים, לרבות שימוש במילים ומשפטים מורכבים. המבנים המורכבים, שנוצרו על ידי שילוב מילים או משפטים, מוסיפים עומק ובהירות לתקשורת שלנו בשפה האנגלית. 

במאמר זה נבחן את ההגדרות והשיקולים הדקדוקיים של המילים המורכבות, נספק הסברים מפורטים עם דוגמאות רבות, נבחן כמה טעויות נפוצות ונסכם בשלוש טבלאות סיכום שידריכו אותכם לשלוט באמנות השימוש במילים ומשפטים מורכבים בכתיבה באנגלית.

הגדרות

Compound Word

מילה מורכבת נוצרת על ידי שילוב של שתי מילים או יותר ליצירת מילה חדשה עם משמעות ברורה. ניתן לחבר את המילים הללו יחד, להפריד אותן ברווח או לחבר אותן במקף. הבנת המילים מורכבות חיונית להרחבת אוצר המילים ולהבעה מדויקת.

דוגמאות:

 1. Rainbow
 2. Basketball
 3. Eyewitness
 4. Snowflake

Compound Sentence

המשפט המורכב בנוי משני סעיפים עצמאיים או יותר המחוברים על ידי תיאום צירופים (and, but, or), מילות חיבור (however, therefore), או סימני פיסוק (semicolon, colon). המטרה היא ליצור מבנה מורכב אך מגובש המשפר את זרימת הרעיונות.

דוגמאות:

 1. .She went to the market, and he stayed at home
 2. .The sun was shining; however, the air was chilly
 3. .I love pizza, but my friend prefers pasta
 4. .He studied diligently; consequently, he aced the exam

חוקי הדקדוק

1. יצירת מילים מורכבות

ניתן ליצור מילים מורכבות באמצעות שלוש שיטות עיקריות: תרכובות פתוחות (מילים מופרדות ברווח, למשל, ice cream), תרכובות סגורות (מילים המחוברות זו לזו, למשל, bedroom), ותרכובות עם מקפים (מילים המחוברות על ידי מקף, למשל, mother-in-law).

2. יצירת משפטים מורכבים

משפטים מורכבים מחייבים שימוש נכון בחיבורים מתואמים, חיבור מילולי או סימני פיסוק. הסעיפים במשפט המורכב צריכים להיות עצמאיים, ומסוגלים לעמוד לבדם כמשפטים שלמים.

.Incorrect: She loves tennis and is playing every weekend

.Correct: She loves tennis, and she is playing every weekend

הסברים מפורטים

1. מילים מורכבות

 • תרכובות פתוחות: אלו מילים עם רווח ביניהן, כמו "ice cream" או "swimming pool". המילים הבודדות שומרות על זהותן הנפרדת.
 • תרכובות סגורות: מילים אלו משולבות ללא רווח, כמו "bedroom" או "football". אחדות המילים יוצרת משמעות חדשה.
 • תרכובות מקפים: מילים שמצטרפות אליהן מקפים, כמו "mother-in-law" או "well-known", משמשות לרוב להבהרת יחסים בין מילים.

2. משפטים מורכבים

 • צירופים מתאמים: צירופים אלה (and, but, or) מחברים שני סעיפים עצמאיים בעלי חשיבות שווה. לדוגמה, " She loves hiking, but he prefers indoor activities.".
 • מילות חיבור: מילים כמו although, פועלות כתוצאה מכך כמעברים, המחברים בין שני סעיפים עצמאיים. " She studied diligently; consequently, she aced the exam."
 • סימני פיסוק: נקודה-פסיק ונקודתיים יכולים גם לקשר בין סעיפים עצמאיים. " The weather was perfect; we decided to have a picnic"

דוגמאות

1. מילים מורכבות

 • Daydream
 • Bookstore
 • Starlight
 • Mailbox

2. משפטים מורכבים

 • .She loves to read, and he enjoys painting
 • .The concert was loud; however, the crowd loved it
 • .I wanted to go; nevertheless, I stayed at home
 • .He is a talented musician, but she is an excellent writer
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טעויות נפוצות

1. שימוש שגוי במקפים

 • .Incorrect: The well known scientist was awarded
 • .Correct: The well-known scientist was awarded

2. חוסר שימוש בצירופי תיאום

 • .Incorrect: She loves hiking she prefers indoor activities
 • .Correct: She loves hiking, but she prefers indoor activities

3. סעיפים עצמאיים לא שלמים

 • .Incorrect: She is studying; however, her friends are not
 • .Correct: She is studying; however, her friends are not joining her

4. שימוש יתר בפסיקים במשפטים מורכבים

 • .Incorrect: The movie was thrilling, and it kept us on the edge of our seats, so we couldn't look away
 • .Correct: The movie was thrilling, and it kept us on the edge of our seats; we couldn't look away

טבלאות סיכום

Table 1: Forming Compound Words

Type

Example

Open Compounds Ice cream, swimming pool
Closed Compounds Bedroom, football
Hyphenated Compounds Mother-in-law, well-known

 

Table 2: Coordinating Conjunctions for Compound Sentences

Coordinating Conjunction

Example

And She loves hiking, and he prefers skiing
But The movie was long, but it was captivating
Or You can choose pizza or pasta for dinner

 

Table 3: Conjunctive Adverbs and Punctuation for Compound Sentences

Transition

Example

However .She studied diligently; however, she didn't perform well
Therefore .He practiced for hours; therefore, he excelled in the competition
Semicolon .The weather was perfect; we decided to have a picnic
Colon .The rules are simple: follow the instructions and succeed

שאלות ותשובות להבנת השימוש במילים ומשפטים מורכבים

שאלה 1: תנו דוגמה למילה מורכבת פתוחה והסבירו את היווצרותה.

תשובה: דוגמה למילה מורכבת פתוחה היא "swimming pool". במקרה זה, שתי המילים נכתבות בנפרד, והמילה המורכבת נוצרת על ידי שילוב של "swimming" ו"pool". תרכובות פתוחות נוצרות על ידי הצבת שתי המילים אחת ליד השנייה עם רווח וללא מקפים.

שאלה 2: כיצד יכולה מילה מורכבת סגורה לשפר את הבהירות בתקשורת?

תשובה: מילה מורכבת סגורה, כמו "bedroom", נוצרת על ידי שילוב של שתי מילים ללא רווח. האחדות באיות יוצרת מושג אחד ומגובש. לדוגמה, "bedroom" מתייחס באופן מובהק לחדר המיועד למיטה, התורם לבהירות ודיוק בשפה.

שאלה 3: תנו דוגמה למילה מורכבת עם מקף במשפט והסבירו את מטרתה.

תשובה: במשפט " She has a well-known reputation in the industry ", המילה המורכבת עם המקף "well-known" משמשת כדי לשנות ולהגביר את המשמעות של שם העצם "reputation". המקף מבטיח ש"well" ו"known" יובנו יחד כמושג אחד, תוך שימת דגש על חוזק המוניטין.

שאלה 4: בנו משפט מורכב באמצעות צירוף מתאם, והסבירו את תפקידו של הצירוף.

תשובה: בדוגמה, " "The sun was shining, but the air was chillyהמשפט המורכב הזה, הצירוף המתאם "but" מחבר בין שני סעיפים עצמאיים ("The sun was shining " ו"the air was chilly"). הצירוף "but" מצביע על ניגוד בין שני הרעיונות, ותורם למשפט מורכב מובנה היטב.

שאלה 5: השתמשו בתוסף חיבור במשפט מורכב ותארו את תפקידו.

תשובה: בדוגמה, " She studied diligently; consequently, she aced the exam." המשפט המורכב הזה, התואר החיבורי " consequently " משמש לציון קשר סיבה ותוצאה בין שני הסעיפים העצמאיים. הוא מספק מעבר ומשפר את הזרימה הלוגית של רעיונות במשפט. 

לסיכום

שליטה במילים ומשפטים מורכבים היא מיומנות מרכזית הנדרשת עבור כל כותב מיומן באנגלית. היכולת לבנות ולהבין את המבנים הללו משפרת את התקשורת, ויוצרת צורת ביטוי דינמית ואקספרסיבית יותר. 

על ידי התעמקות בהגדרות, בחינת הניואנסים הדקדוקיים, חקירת הדוגמאות, וזיהוי הטעויות הנפוצות, הכותבים באנגלית יכולים לנווט בנוף מלא התוכן של המבנים המורכבים בביטחון ובעדינות. 

תרגול קבוע ומודעות לאלמנטים הללו ללא ספק ירימו את רמת הכתיבה שלכם לגבהים חדשים, וילכדו את העושר והמורכבות של השפה האנגלית.

אם אתם רוצים ללמד את ילדיכם עוד על Compound Words and Compound Sentences, ונושאי דקדוק נוספים באנגלית מדוברת וכתובה, היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום! 

Test: Understanding the Use of Compound Words & Sentences in English Writing

?What is the correct definition of a compound word
?How does a closed compound word differ from an open compound word
?Which sentence correctly uses a hyphenated compound word
?What is the purpose of coordinating conjunctions in a compound sentence
?How do conjunctive adverbs contribute to the structure of a compound sentence
The children played in the _______________ all afternoon
.The detective solved the case; _______________, the town was safe again
.She lived in a _______________ neighborhood of the city
The cat slept on the _______________
The sun wasn’t shining, _______________, it was a cold day
בדקו את התשובות
Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.