עלות

שיעורים עם מורים עם יכולת אנגלית גבוהה ושלא דוברים את שפת האם של התלמיד

פופולארי
מנוי

8 שיעורים עבור 4 שבועות

29₪
לפי שיעור
232₪
עלות כוללת
 • 2 שיעורים בשבוע
 • חידוש אוטומטי נוח
 • השיעורים בהם לא חל שימוש בתוך 4 שבועות ימחקו מהיתרה
יעיל
מנוי

12 שיעורים עבור 4 שבועות

27₪
לפי שיעור
324₪
עלות כוללת
 • 3 שיעורים בשבוע
 • חידוש אוטומטי נוח
 • השיעורים בהם לא חל שימוש בתוך 4 שבועות ימחקו מהיתרה
מנוי

24 שיעורים עבור 12 שבועות

24₪
לפי שיעור
576₪
עלות כוללת
 • 2 שיעורים בשבוע
 • 8שיעורים כל 4 שבועות
 • תשלום חד פעמי ללא חידוש אוטומטי
מנוי

48 שיעורים עבור 24 שבועות

23₪
לפי שיעור
1104₪
עלות כוללת
 • 2 שיעורים בשבוע
 • 8שיעורים כל 4 שבועות
 • תשלום חד פעמי ללא חידוש אוטומטי

שיעורים עם דוברי אנגלית (UK, USA, SA, Canada)

פופולארי
מנוי

8 שיעורים עבור 4 שבועות

54₪
לפי שיעור
432₪
עלות כוללת
 • 2 שיעורים בשבוע
 • חידוש אוטומטי נוח
 • השיעורים בהם לא חל שימוש בתוך 4 שבועות ימחקו מהיתרה
יעיל
מנוי

12 שיעורים עבור 4 שבועות

50₪
לפי שיעור
600₪
עלות כוללת
 • 3 שיעורים בשבוע
 • חידוש אוטומטי נוח
 • השיעורים בהם לא חל שימוש בתוך 4 שבועות ימחקו מהיתרה
מנוי

24 שיעורים עבור 12 שבועות

50₪
לפי שיעור
1200₪
עלות כוללת
 • 2 שיעורים בשבוע
 • 8שיעורים כל 4 שבועות
 • תשלום חד פעמי ללא חידוש אוטומטי
מנוי

48 שיעורים עבור 24 שבועות

48₪
לפי שיעור
2304₪
עלות כוללת
 • 2 שיעורים בשבוע
 • 8שיעורים כל 4 שבועות
 • תשלום חד פעמי ללא חידוש אוטומטי
אנו מציעים הנחה עד 25% נוספים אם 3 מילדיכם ילמדו אצלנו!

אנו ממליצים ללמוד 3 פעמים בשבוע. זה הרבה יותר יעיל ומבלי להעמיס על ילדים חומר רב כמו גם ללא פערים גדולים בין הכיתות.