חזרה לתוכניות
צרו קשר
חזרה לתוכניות

Juniors

Level 1

רמה 1 של תוכנית Novakid מיועדת לילדים מגיל 6 עד 7 שנים. באופן מהנה ומרתק התלמידים מרחיבים משמעותית את אוצר המילים שלהם ושולטים במבנים הדקדוקיים הבסיסיים. הם מתחילים לקרוא באנגלית, מבינים שאלות המופנות אליו.

להזמנת שיעור ניסיון
 • Communication skills

  By the end of Level 1 (Juniors) students will be able to:

  • have a simple conversation: say their name and age, answer the question "How are you?"
  • speak about their family, toys and items in the classroom
  • describe their appearance and clothes
  • speak about their preferences
  • tell what is in their room
  • tell about the location of items
  • talk about what they can or can not do
  • ספר את השעה באנגלית
  • count to 20
 • Vocabulary

  Students expand vocabulary on the following topics:

  • classroom
  • face parts
  • emotions
  • household items
  • family members
  • numbers
  • food
  • colors
  • furniture
  • action verbs
  • seasons
  • toys
  • days of the week
  • clothes
 • Grammar

  Level 1 (Juniors) grammar includes the following definitions and structures:

  • this / that / these / those
  • there is / there are
  • I am / you are / he is / she is / it is / etc.
  • possessive forms (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
  • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
  • like and don't like
  • there is / there are
  • can / can't
  • using lowercase and capital letters with names of people, days of the week, at the beginning of the sentence
 • Listening comprehension

  Students will be able to understand the teacher speech based on the learned words and grammar.

 • Reading

  Students know the English alphabet and confidently read words consisting of 1-2 syllables.