Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
מה זה -  Simple past tense? - הגדרה, דוגמאות ומבחן
דקדוק
Star icon
27.09.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 הערות

מה זה –  Simple past tense? – הגדרה, דוגמאות ומבחן

תוכן העניינים

Simple past tense או בשמו העברי "זמן עבר פשוט" הוא אחד הזמנים המוכרים והחשובים. למידה והבנה מלאה של –  Simple past tense  תהווה עבור כל אחד כלי עזר משמעותי לקרוא ולכתוב באנגלית באופן המקצועי ביותר. אז בואו נכיר את past simple. במאמר מקיף זה, נעמיק בחוקים ובשימוש בלשון "עבר פשוט", נספק טבלאות לדוגמא וליישום טוב יותר ונסיים במבחן  מסכם להערכת הידע שלך.

Past Simple Tense הוא זמן בסיסי המשמש לתיאור פעולות או אירועים שהתרחשו בעבר וכבר הושלמו.

מבנה של הזמן – VERB + ed or irregular verbs

לצורך שלילה ושאלה נשתמש ב – Did או Did Not (ובקיצור Didn't) כפועל עזר בתוך המשפט.

על מנת שנוכל  לציין פעולה שהתקיימה בזמן עבר,  נעשה שימוש בזמן  -"עבר פשוט" (Past Simple) שמבטא אירוע, פעולה או מצב שהיה והסתיים בעבר שהוא לא מתואר באופן ברור ומדויק. בכל משפט ב- Past Simple לא נקבע זמן ספציפי שמאפשר לנו להתייחס אליו ולהבין מתי בדיוק (זמן, שעה או יום) התרחשה אותה פעולה, כלומר, לא יהיה מצוין זמן תחילת הפעולה, או זמן סיומה ולכן לא ניתן לדעת גם את ממד הזמן שנמשכה אותה פעולה.

לדוגמה:

 •       he walked to the park yesterday = הוא הלך אתמול בפארק – לא מצוין מתי הוא הלך מלבד שזה קרה אתמול.
 •       I did not eat at the trip = אני לא אכלתי בטיול – גם כאן לא מצוין מתי אלא לאורך כל הטיול. האם הטיול ארך יום או יומיים – לא נדע מלבד העובדה שלא אכלתי לאורך הטיול.

מתי נעשה שימוש ב- Past Simple tense :

כעת נשאל מתי ניתן לעשות שימוש  ב – Past Simple במשפט. התשובה היא שנעשה שימוש כל זמן שנרצה לציין פעולה שהתרחשה בעבר בזמן שהוא לא ספציפי ואינו ידוע – מקרה או סיפור שקרה בעבר או משימות שביצענו בזמן כלשהו בעבר באופן קבוע, אך כעת אתם כבר לא עושים אותן.

ביטויי זמן שכיחים ב – the past simple:

ביטויי זמן שכיחים שמזכירים פעולה בעבר כמו – אתמול, שלשום, לפני יום, חודש או שנה, לפני שבוע, לפני זמן רב – בשנת 2022 או כשהייתי צעיר/ה.

לדוגמה:

 •       Yesterday – אמש
 •       The day before yesterday – שלשום
 •       Last month – בחודש שעבר
 •       Once – פעם אחת
 •       Long time ago – מזמן
 •       In 2023 – בשנת 2023
 •       When I was young – כשהייתי צעיר

מקרים ספציפיים בהם נדרש לעשות שימוש ב – Simple Past :

 1. הרגל, משהו שנעשה באופן קבוע –

למשל – She played the guitar  / he didn't like apples before.

 1. פעולה מתמשכת שהחלה והסתיימה ונגמרה בעבר ומצוינת בזמן –

למשל – I lived in Tel Aviv  for six years /  Roy studied Spanish for two years

 1. פעולה שהתחילה והסתיימה בעבר –

למשל –  I saw my family yesterday morning /  Last year, I traveled to Thailand. / He saw the movie / she read a book

חוקי – Past simple והיוצאים מהכלל:

ישנם כמה חוקים שחשוב להכיר ולזכור אותם שיעזרו לכם לעשות שימוש בצורה הנכונה בזמן.

 1. לפעלים רגילים נוסיף –  [ed] לפועל עבר פשוט:
  לדוגמה:  Traveled – travel
 1. כשהפועל מסתיים באות – e]] נצרף לה  [[d :
  לדוגמה: love – loved
 1. כשהסיומת של הפועל היא האות – [y] ולפניה אות עיצור [e] ה – [y] ישתנה ל –  [ied]
  לדוגמה:   cry – cried
 1. כשהדגש נופל על ההברה האחרונה של הפועל שמורכב מאות, עיצור או ניקוד, אז האות האחרונה מוכפלת ואליה מצרפים גם –   [ed]:
  לדוגמה:   drop – dropped
 1. פעלים שהאות האחרונה שלהם היא  – q ,y. v, j, k, w, x, h הינם יוצאים מהכלל ולא יוכפלו
  לדוגמה:  fix –  fixed

להלן טבלאות לדוגמה הממחישות את השימוש בלשון עבר פשוט עבור פעלים רגילים ופעלים שהם חריגים –

פועל רגיל –

משפט לדוגמא: Simple Past פועל בסיסי
She played the piano yesterday. played play
They talked for hours. talked talk
He worked late last night worked work

 

פועל חריג –

משפט לדוגמא: Simple Past פועל בסיסי
She went to the store yesterday. went go
They ate pizza for dinner last night. ate eat
He saw a shooting star last evening. saw see
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

Present simple Past simple – מה ההבדל העיקרי ביניהם?

ההבדל הברור ביותר בין זמן עבר פשוט לזמן פשוט הווה (present past simple), הוא ששניהם מדברים על תקופות זמן שונות. זמן עבר פשוט עוסק בעיקר באירועים ופעולות שהיו בעבר. לעומת זאת, הווה פשוט עוסק באירועים שמתרחשים כעת או שיתרחשו בעתיד.

Past Perfect Simple

Past Perfect Simple, שכמעט זהה ל- Past Simple עדיין שונה מזמני עבר אחרים.

Past Perfect Simple הוא מקרה בו אנחנו לא מייחסים חשיבות רבה למועד בו נעשו הפעולות. למעשה, יש להבין כי זמני עבר שונים יכולים להתייחס לפעולות שהתחילו בעבר ונמשכו לאורך פרק זמן מסוים או להבדיל מזה, נגמרו בהווה או שהייתה להם המשכיות. Past Perfect Simple מתייחס אך ורק על פעולות שהתחיל בעבר והסתיימו בעבר. הוא נועד במטרה להסביר על סיטואציה שכבר לא יכולה להשתנות.

תרגול Past simple

תרגול של Past simple יסייע לכל אחד מכם לכם ללמוד באופן מעמיק את כל החוקים והשימוש ב -Past simple במשפטים ויתרה מכך לזהות אותו בין כל הזמנים. תרגול זמן עבר פשוט חיוני ללומדי שפה מכיוון שהוא לא רק עוזר להם לבנות מיומנויות דקדוק בסיסיות אלא גם משפר את יכולתם לתקשר ביעילות ולעסוק באנגלית במגוון רחב של הקשרים. זהו צעד חיוני במסע לקראת הפיכתו לדובר וסופר מיומן באנגלית.

להלן מספר שאלות ותשובות לדוגמה:

Prop left Prop right
Riddle icon

   מהו המבנה הבסיסי של משפט בזמן past simple?

תשובה: בזמן past simple, מבנה המשפט הבסיסי הוא נושא + פועל בזמן עבר = Subject + Verb + ed לדוגמה: "She danced".

Prop left Prop right
Riddle icon

  מתי משתמשים ב- Past Simple Tense?

תשובה: Past Simple Tense משמש לתיאור פעולות או אירועים שקרו והושלמו בעבר. הוא משמש לעתים קרובות עם התייחסות זמן ספציפית, כגון אתמול, שבוע שעבר או ב-1999.

Prop left Prop right
Riddle icon

כיצד יוצרים פעלים רגילים בזמן עבר פשוט?

תשובה: פעלים רגילים יוצרים את זמן עבר פשוט על ידי הוספת '-ed' לצורת הבסיס של הפועל.

לדוגמה: "walk" הופך ל"walked", ו"talk" הופך ל"talked".

Prop left Prop right
Riddle icon

מהו זמן Past Simple של פעלים לא רגילים?

תשובה: פעלים לא רגילים אינם עוקבים אחר תבנית מוגדרת. יש לתרגל ולזכור את צורות הזמן העבר שלהם. לדוגמה: "go" הופך ל"went", ו"eat" הופך ל"ate".

Prop left Prop right
Riddle icon

  האם תוכלו לתת דוגמה למשפט שלילי בזמן עבר פשוט?

תשובה: משפט שלילי בזמן פשוט עבר נוצר על ידי הוספת "not" (לא) לפני צורת הבסיס של הפועל.

לדוגמה: "they did not play football yesterday".

?What is the past simple tense used for
?How do regular verbs form the past simple tense
?Which sentence is in the past simple tense
?What is the past simple tense of the verb 'drink'
?When using the past simple tense, which of the following time expressions is appropriate
.She ________________ a beautiful song at the concert last night
.They ________________ their homework before going to the park
.I ________________ my grandmother's old recipe to bake cookies yesterday
Yesterday, he ________________ his bicycle to school because the weather was nice.
The cat ________________ into the tree when it saw the dog approaching.
בדקו את התשובות

המאמר נכתב על ידי חברת נובקיד, בית ספר ללימוד אנגלית אונליין לילדים הכולל לימוד אנגלית לילדים באינטרנט. צרו קשר איתנו עוד היום לקבלת פרטים נוספים מאחד מחברי הצוות האדיבים שלנו. 

4/5

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.