Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
25.03.2024
Time icon 10 min

שליטה בשפה: כינויי גוף רפלקסיביים ואינטנסיביים באנגלית

Table of contents

הסברנו בעבר מה הם חלקי דיבור, במאמר זה נסביר על כינויי גוף בשפה האנגלית הם אבני בניין חשובות במיוחד בתהליך התקשורת. הם משמשים להפניית הדיבור או הכתיבה לגורמים שונים במשפט: הדובר, המאזין, או נושא אחר. כינויי הגוף מחולקים לכמה קטגוריות, כולל כינויי גוף נושאים (I, you, he, she, it, we, they), כינויי גוף עצם (me, you, him, her, it, us, them), וכינויי גוף בעלות (my, your, his, her, its, our, their). כל אחד מהם משמש למטרה אחרת ומסייע להבהיר את הקשר בין הדובר לנושאים אחרים במשפט.

השימוש הנכון בכינויי גוף הוא קריטי לבניית משפטים ברורים ומדויקים. כינויי גוף רפלקסיביים (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves) משמשים כאשר הפעולה שבמשפט מתבצעת ומופנית אל הגורם המבצע אותה. לדוגמה, במשפט "She taught herself to play the guitar," השימוש ב-"herself" מדגים שהפעולה של ללמוד נעשית על ידי הנושא ומופנית אליו עצמו.

כינויי גוף אינטנסיביים, שהם אותם כינויים כמו הרפלקסיביים, משמשים להדגשת הנושא במשפט ולא להצבעה על כך שהפעולה מופנית אל הגורם המבצע אותה. הם מוסיפים דגש על הנושא או האובייקט במשפט, למשל, "The CEO himself presented the award."

הבנת ההבדלים והשימוש הנכון בכינויי גוף אלו מאפשרת תקשורת יעילה ומדויקת יותר באנגלית. היא מסייעת למקבל המידע להבין בבירור את הקשרים בין הדמויות השונות במשפט ואת הפעולות המתבצעות.

כינויי גוף רפלקסיביים: הגדרה ודוגמאות

כינויי גוף רפלקסיביים באנגלית הם כינויים שמשמשים להפניית פעולה אחורה אל הנושא שביצע אותה. במילים אחרות, הם משמשים כאשר הנושא של המשפט והאובייקט של הפעולה הם אותו גורם. כינויי גוף רפלקסיביים כוללים את המילים: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, ו-themselves.

לדוגמה, במשפט "He cut himself while cooking," המילה "himself" מצביעה על כך שהפעולה של החיתוך מתבצעת על ידי הנושא "He" ומופנית אליו עצמו. השימוש בכינוי רפלקסיבי כאן מדגיש את הקשר בין הנושא לפעולה שהוא מבצע על עצמו.

כינויי גוף רפלקסיביים נחוצים במקרים בהם רוצים להדגיש שהנושא עושה משהו לעצמו או לעצמה, ולמנוע בלבול עם אובייקט אחר. הם מוסיפים בהירות ודיוק למשפט ומאפשרים למקבל המידע להבין במדויק את הקשרים בין הדמויות והפעולות במשפט.

השימוש בכינויי גוף רפלקסיביים אינו מוגבל רק לסיטואציות של פעולה פיזית. הם יכולים גם להשתמש להבעת פעולות מנטליות או רגשיות, כמו במשפט "She asked herself why she was feeling so happy." כאן, "herself" משמש להפניית השאלה אל הנושא "She" עצמה.

כינויי גוף רפלקסיביים הם כלי חשוב בשפה האנגלית להבעת פעולות שהנושא מבצע על עצמו. הם מעשירים את התקשורת ומאפשרים לדייק בהעברת המסרים שלנו.

כינויי גוף אינטנסיביים: הבדלים ושימושים

כינויים אינטנסיביים הם סוג אחר של כינויים, המכונים גם כינויי דגש, הם  הם סוג אחר של כינויים (קישור) שמשמשים להדגשת הנושא במשפט ולא להפניית פעולה אל הנושא עצמו, כמו במקרה של כינויי גוף רפלקסיביים הם משמשים להוספת דגש על הנושא או להבעת הפתעה, חשיבות, או עצמאות. כינויי גוף אינטנסיביים כוללים את אותם צורות כמו כינויי הגוף הרפלקסיביים: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, ו-themselves.

לדוגמה, במשפט "The president himself announced the new policy," המילה "himself" משמשת להדגשת העובדה שהנשיא בעצמו, ולא אדם אחר, הוא זה שהכריז על המדיניות החדשה. השימוש בכינוי האינטנסיבי כאן מוסיף עוצמה ומשקל לפעולה שבוצעה על ידי הנושא.

ההבדל העיקרי בין שימוש בכינויי גוף רפלקסיביים לאינטנסיביים טמון במטרת השימוש: כינויי גוף רפלקסיביים משמשים להצבעה על כך שהנושא והאובייקט של הפעולה הם אותו גורם, והם נחוצים למשמעות המשפט. לעומת זאת, כינויי גוף אינטנסיביים משמשים להדגשה ולהוספת עוצמה לנושא, אך אינם חיוניים לבניית המשפט מבחינה דקדוקית – הם יכולים להיות מוסרים מהמשפט מבלי לשנות את משמעותו הבסיסית.

כינויי גוף אינטנסיביים מעניקים דרך יעילה וחזקה להדגיש ולחזק את הנושא במשפט, מוסיפים עומק רגשי ומשקל לתקשורת הכתובה והדיבורית.

האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

למידה מעשית: דוגמאות ותרגילים בכינויי גוף

כינוי גוף דוגמה הסבר
רפלקסיבי She taught herself to play the piano המילה "herself" מדגישה שהיא למדה לנגן בפסנתר לבד, בלי עזרה מאחרים.
רפלקסיבי I made myself a cup of coffee "Myself" מצביע על כך שאני ביצעתי את הפעולה למעני עצמי.
רפלקסיבי He found himself lost in the forest "Himself" מרמז שהוא הבין לבד שהוא אבוד, מבלי שמישהו אחר הצביע על זה.
רפלקסיבי They built the house themselves "Themselves" מדגיש שהם בנו את הבית בעצמם, ללא עזרה חיצונית.
אינטנסיבי The chef himself prepared the meal השימוש ב-"himself" מוסיף דגש על העובדה שהשף, ולא מישהו אחר, הכין את הארוחה.
אינטנסיבי The director herself will attend the meeting "Herself" מדגישה שהמנהלת, באופן אישי ומשמעותי, תהיה נוכחת בפגישה.
אינטנסיבי The artist herself gave me a tour of the gallery "Herself" מוסיף דגש על העובדה שהאמנית בעצמה, ולא מדריך או עובד אחר, נתנה את הסיור.
אינטנסיבי/רפלקסיבי The children cleaned the room themselves כאן "themselves" יכול לשמש גם כרפלקסיבי וגם כאינטנסיבי, אך בהקשר זה הוא מדגיש את ההישג של הילדים שניקו את החדר בעצמם.

 

זיהוי המקרים הנכונים לשימוש בכינויי גוף רפלקסיביים ואינטנסיביים והימנעות משגיאות נפוצות דורשים הבנה ותרגול. הנה כמה טיפים שיעזרו לכם להשתמש בהם נכון:

איך להשתמש נכון: טיפים לזיהוי ומניעת שגיאות

  1. הבנת ההבדל המרכזי:

   – זכרו שכינויי גוף רפלקסיביים משמשים כאשר הנושא מבצע פעולה שמופנית אליו עצמו. כינויי גוף אינטנסיביים משמשים להדגשת הנושא, אך אינם חיוניים למשמעות המשפט.

  1. בדיקת הצורך בכינוי:

   – שאלו את עצמכם האם הכינוי מוסיף מידע חשוב או מדגיש את הנושא. אם לא, ייתכן שאין צורך בשימוש בכינוי האינטנסיבי.

  1. תרגול וקריאה:

   – קראו טקסטים באנגלית ושימו לב לשימוש בכינויי גוף. נסו לזהות את הסיבה לשימוש בכל כינוי ולהבין את ההקשר.

שגיאות נפוצות ואיך להימנע מהן:

  1. שימוש בכינוי רפלקסיבי במקום אינטנסיבי (ולהפך):

   – זכרו את הכלל הבסיסי: רפלקסיבי לפעולות שהנושא מבצע על עצמו, אינטנסיבי להדגשה. תרגול יעזור להפנים את ההבדל.

  1. התעלמות מהכינוי במקרים הנדרשים:

   – אל תחששו להשתמש בכינויים רפלקסיביים כאשר הם נחוצים למשמעות המשפט. השמטתם יכולה להוביל לבלבול או למשפט לא נכון.

  1. שימוש מוגזם בכינויים אינטנסיביים:

   – שימוש יתר בכינויים אינטנסיביים יכול להיתפס כחוסר בטחון או כניסיון להדגיש יתר על המידה. השתמשו בהם בצורה מדודה.

  1. בלבול בין כינויי גוף לכינויים אחרים:

   – ודאו שאתם מבינים את ההבדל בין כינויי גוף לכינויים אחרים בשפה, כמו כינויי הבעלות. זה יעזור למנוע שגיאות.

הכרה והבנה של כינויי גוף רפלקסיביים ואינטנסיביים והשימוש הנכון בהם יכולים לשפר משמעותית את דיוק ועושר התקשורת שלכם באנגלית. תרגול מודע וקריאה קריטית יעזרו לכם להפנים את הנושאים הללו.

לסיכום: מפתחות לשימוש מוצלח בכינויי גוף באנגלית

במאמר זה עסקנו בהכרה ובשימוש הנכון בכינויי גוף רפלקסיביים ואינטנסיביים בשפה האנגלית, נושא שהוא חיוני לכל מי שרוצה לשפר את יכולת התקשורת שלו בשפה זו. דרך השימוש המדויק בכינויים אלו, ניתן להעביר מסרים בצורה ברורה יותר, להדגיש נקודות חשובות ולהביע רגשות ופעולות באופן מדויק.

נקודות מרכזיות:

– כינויי גוף רפלקסיביים משמשים כאשר הנושא מבצע פעולה שמופנית אליו עצמו. הם חיוניים למשמעות המשפט ומסייעים להבהיר את הקשר בין הנושא לפעולה.

– כינויי גוף אינטנסיביים משמשים להדגשת הנושא במשפט, אך אינם חיוניים למשמעות המשפט מבחינה דקדוקית. הם מוסיפים עוצמה ומשקל לנושא המדובר.

חשיבות השימוש הנכון:

השימוש הנכון בכינויי גוף רפלקסיביים ואינטנסיביים מעשיר את השפה ומאפשר לדובר להביע עצמו בצורה מדויקת ועשירה יותר. זהו כלי חשוב בידי הדובר להבהרת התקשורת, למניעת בלבולים ולהבעת רגשות ופעולות באופן שלא יתאפשר בלעדיהם. כמו כן, השימוש המודע והמדויק בכינויים אלו משקף שליטה והבנה עמוקה של השפה האנגלית.

בסופו של דבר, היכולת להבחין בין שני סוגי הכינויים ולהשתמש בהם באופן נכון היא מיומנות חשובה שתרמה לכל מי שמעוניין לשפר את יכולת התקשורת שלו באנגלית. תרגול והקפדה על הטיפים וההנחיות שניתנו יכולים לעזור בהשגת מטרה זו.

Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.