Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
28.09.2023
Time icon 10 min

מהם Pronouns and Relative Pronouns? איך משתמשים בהם ומתי?

Table of contents

בכתיבה ודיבור באנגלית, הכינויים והכינויים היחסיים הם כלים חשובים ביותר לייעול השפה שלנו והופכים את התקשורת לתמציתית וברורה יותר. הם מסייעים בתיאור נרחב יותר, מחליפים את שמות העצם ומחברים בין החלקים השונים בתוך המשפט. 

במאמר מקיף זה נתעמק בעולם הכינויים והכינויים היחסיים, נספק הסברים, דוגמאות רבות וטבלאות מסכמות כדי להקל על הבנה מעמיקה יותר של השימושים, המשותף וההבדלים ביניהם.

Pronouns

מהם Pronouns ולמה הם משמשים? 

כינויים הם קבוצה מגוונת של מילים אשר תופסות את מקומם של שמות עצם במשפטים. הם עוזרים לנו להימנע משימוש חוזר ונשנה באותם שמות עצם, מה שהופך את השפה שלנו לזורמת יותר ופחות מסורבלת. 

ה- Pronouns ממלאים מספר תפקידים, ובעיקרם החלפת שמות עצם ספציפיים כדי להפוך משפטים לפחות חוזרים וקראים יותר. 

להלן טבלה המפרטת את הסוגים הנפוצים ביותר של כינויים ואת תפקידיהם:

Pronoun Type Function Examples
Personal Pronouns Replace specific nouns She is happy. He reads a book.
Possessive Pronouns Indicate ownership That pen is mine. This is yours.
Demonstrative Pronouns Point out specific things This is my hat. Those are his shoes.
Reflexive Pronouns Reflect action back on subject She dressed herself. He blames himself.
Indefinite Pronouns Refer to non-specific nouns Everyone should try their best.

 

1.כינויי גוף – Personal Pronouns

 • כינוי הנושא: פועל כנושא למשפט. לדוגמה: She is going to the store
 • כינוי האובייקט: משמשים כמושא של פועל או מילת יחס. לדוגמה: I gave him the book

2.כינוי שייכות – Possessive Pronouns

לציין בעלות או חזקה. לדוגמה: That car is mine

3.כינויי הדגמה – Demonstrative Pronouns

לציין ולהדגים דברים ספציפיים. לדוגמה: This is my favorite book

4.כינויי גוף חוזרים – Reflexive Pronouns

לשקף את פעולת הנושא בחזרה על עצמו. לדוגמה: He hurt himself

5.כינויים לא מוגבלים – Indefinite Pronouns

התייחסות לאנשים או לדברים לא ספציפיים. לדוגמה: Everyone should do their best

Relative Pronouns

מהם Relative Pronouns ולמה הם משמשים? 

כינויים יחסיים – Relative Pronouns משמשים לגישור בין סעיפים במשפט שיש ביניהם קשר. 

כינויים יחסיים הם תת-קבוצה של כינויים עם תפקיד ייחודי בחיבור בין הסעיפים השונים במשפט ומתן הקשר במשפטים מורכבים. הם כוללים את "who", "whom", "whose", "which", "that".

להלן טבלה המפרטת את הסוגים הנפוצים ביותר של כינויים יחסיים ואת תפקידיהם:

Relative Pronoun Function Examples
Who Refers to people The doctor who treated me was very kind.
Whom Refers to people as objects The woman whom I met is a famous artist.
Whose Indicates possession The dog, whose collar is red, barks loudly.
Which Refers to things or animals The car, which is blue, needs a new engine.
That Used for both people and things The book that I'm reading is captivating.

 

שימוש אפקטיבי ב- Relative Pronouns:

1."Who" ו- "Whom" – לאנשים – 

 • Who – כינוי יחסי זה משמש להתייחסות לאנשים ולעתים קרובות הוא נושא הסעיף היחסי בעצמו. לדוגמה: The doctor who treated me was very kind
 • Whom – בדומה ל-Who, גם Whom מתייחס לאנשים, אבל הוא משמש בדרך כלל כמושא של פועל או מילת יחס. לדוגמה: The woman whom I met is a famous artist

2."Whose" – קשר שייכות של משהו למישהו. מעיד על השייכות. מתייחס גם לאנשים וגם לגופים אחרים. לדוגמה: The dog, whose collar is red, barks loudly

3."Which" – לעצמים או לחיות. משמש לצורך התייחסות לבעלי חיים או עצמים / דברים אחרים שאינם אנשים, מופיע לעתים קרובות גם בסעיפים לא מגבילים, ומספק מידע נוסף עליהם. לדוגמה: The car, which is blue, needs a new engine.

4."That" – גם לאנשים וגם לעצמים אחרים. "that" הוא כינוי יחסי רב-תכליתי שיכול לשמש גם לאנשים וגם לדברים. הוא משמש בדרך כלל בסעיפים מגבילים, שהם חיוניים למשמעות המשפט. לדוגמה: The book that I'm reading is captivating

בטבלה הבאה ניתן לראות סיכום של מגוון השימושים לכינויים יחסיים – relative Pronouns

Relative Pronoun Usage Guidelines
Who For referring to people, especially in essential clauses.
Whom Less common in informal speech; use "who" as a substitute.
Whose Indicates possession for both people and things.
Which Applicable to things or animals in non-restrictive clauses.
That Commonly used in restrictive clauses, for both people and things.

המשותף והשונה בין כינויים וכינויים יחסיים – Pronouns and Relative Pronouns:

 

 • המשותף:

ל-Pronouns ול-Relative Pronouns יש מספר קווי דמיון –

 1. החלפת שמות עצם: גם כינויים וגם כינויים יחסיים מחליפים את שמות העצם, מונעים שימוש חוזר ומגבירים את זרימת המשפטים.
 2. צורות מגוונות: יש להם צורות נפרדות המבוססות על תפקידם במשפט או המין והמספר של שם העצם שהם מחליפים.

 • השונה:

בעוד ל-Pronouns ול-Relative Pronouns לא מעט קווי דמיון, יש גם כמה הבדלים משמעותיים – 

 1. שימוש בסעיפים יחסיים: Pronouns ממלאים פונקציות שונות במשפטים, בעוד relative Pronouns משמשים במיוחד לתיאור סעיפים יחסיים, המספקים מידע נוסף על שם עצם.
 2. ספציפיות: Pronouns יכולים לשמש כדי להחליף כל שם עצם, בעוד relative Pronouns משמשים להתייחסות לשמות עצם ספציפיים בתוך הסעיפים היחסיים.
 3. שונות: ל- relative Pronouns יש תפקידים מוגדרים יותר מ-Pronouns, לפי האם הם מתייחסים לאנשים או לדברים, הקשרים רכושניים או לא רכושניים, והאם הם מציגים סעיפים מגבילים או לא מגבילים.

סעיפים יחסיים במשפט (Relative Clauses) – סעיף מגביל או לא מגביל:

כינויים יחסיים relative Pronouns לעיתים רבות משמשים ליצירת סעיפים יחסיים במשפט. הסעיפים היחסיים ניתנים לחלוקה לשתי קטגוריות עיקריות: סעיפים מגבילים וסעיפים לא מגבילים – restrictive and non-restrictive clauses

 • Relative Clauses: מרכיבים חיוניים למשמעות המשפט, והמידע שמספק הסעיף היחסי נחוץ לזיהוי שם העצם שהוא משנה. "That" ו"Who" משמשים בדרך כלל ליצירת סעיפים מגבילים.

לדוגמה: The book that I'm reading is captivating

 • Non-Relative Clauses: מרכיבים אלו מספקים מידע נוסף, אך לא חיוני על שם העצם שהם משנים. "Which" ו"Who" משמשים בדרך כלל ליצירת סעיפים לא מגבילים

לדוגמה: My car, which is blue, needs a new engine

האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

הסכם כינויים יחסיים – Relative Pronoun Agreement

בשפה האנגלית, הכינויים היחסיים חייבים להסכים עם שם העצם שהם מתייחסים אליו מבחינת מספר ומין. 

להלן מספר דוגמאות:

 • Number Agreement: אם שם העצם שאליו מתייחסים הוא יחיד, הכינוי היחסי צריך להיות גם יחיד. אם שם העצם הוא ברבים, הכינוי היחסי צריך להיות ברבים.

לדוגמה: The dog, which is friendly, loves to play. (singular)

The dogs, which are friendly, love to play. (plural)

 • Gender Agreement: אם ידוע המגדר (זכר/נקבה) של שם העצם שאליו מתייחסים, הכינוי היחסי צריך להיות גם הוא מתאים לאותו מגדר. אם מתייחסים לזכר אז צריך להשתמש ב- Who ואם מתייחסים לנקבה אז יכול להיות Who או Whom.

לדוגמה: The professor, who is brilliant, is giving a lecture. (male)

               The actress, who is talented, won an award. (female) 

לסיכום:

במחקר מקיף זו של עולם הכינויים והכינויים יחסיים – Pronouns and Relative Pronouns, חשפנו את השימושים, המאפיינים המשותפים וההבדלים ביניהם. הכינויים ממלאים תפקיד בסיסי בשפה האנגלית, מאפשרים החלפה של שמות עצם ספציפיים ומשפרים את זרימת המשפט, בעוד הכינויים היחסיים מתמחים בחיבור בין סעיפים ובמתן הקשר.

להלן טבלת סיכום והשוואה בין המאפיינים של Pronouns and Relative Pronouns:

Aspect Description
Pronouns Replace specific nouns, such as personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, reflexive pronouns, and indefinite pronouns.
Relative Pronouns Connect clauses and provide context, including "who," "whom," "whose," "which," and "that."
Relative Clauses Can be restrictive or non-restrictive, depending on their essentiality to the sentence's meaning.
Agreement Relative pronouns must agree with the number and gender of the noun they refer to.

 

על ידי שליטה בסוגי הכינויים השונים והבנת השימושים והניואנסים השונים בכינויים היחסיים, נוכל להביע רעיונות בצורה יעילה יותר ולבנות משפטים מורכבים בקלות. הכלים הלשוניים האלה לא רק משפרים את הכתיבה והדיבור שלנו אלא גם מעמיקים את ההבנה שלנו בנבכי השפה האנגלית. לכן, חשוב להשתמש בכינויים בחוכמה כדי להפוך את הביטויים שלנו לזורמים וקוהרנטיים יותר.

שאלות ותשובות בנושא Pronouns and Relative Pronouns:

 1. מה זה Pronoun?
  Pronoun הוא מילה שתופסת את מקומו של שם העצם במשפט כדי למנוע חזרה ולהפוך את השפה לזורמת ומובנת יותר. pronoun יכול להתייחס לאנשים, מקומות, דברים או רעיונות.
 2. מהם הסוגים העיקריים של Pronouns?
  הסוגים העיקריים של כינויים
  Pronouns כוללים כינויים אישיים Personal Pronouns, כינויים רכושניים possessive pronouns, כינויים מדגימים demonstrative pronouns, כינויים רפלקסיביים reflexive pronouns וכינויים בלתי מוגדרים indefinite pronouns.
 3. תנו דוגמה לכינוי אישי Personal Pronoun במשפט:
  "She is going to the park." במשפט הזה "She" הוא כינוי אישי
 4. מה התפקיד של  reflexive pronoun במשפט?
  reflexive pronoun
  משקף את פעולת הנושא בחזרה אל עצמו. הם משמשים כאשר הנושא והאובייקט של משפט הם אותו אדם או דבר. לדוגמה: "She dressed herself."
 5. מה זה relative pronoun? ומהם הסוגים הנפוצים של relative Pronouns
  relative pronouns
  הן מילים המציגות סעיפים יחסיים במשפטים. הן מחברות את הסעיפים האלה לשם העצם או שהם משנים ומספקים מידע נוסף לגביו.
  הסוגים הנפוצים של relative Pronouns הם "who", "whom", "whose", "which", "that."
 6. מה ההבדלים בין restrictive and non-restrictive relative clauses?
  סעיפי יחס מגבילים חיוניים למשמעות המשפט ואין להם פסיקים סביבם. סעיפי יחס לא מגבילים מספקים מידע נוסף, אך לא חיוני, והם מופרדים בפסיקים.

Pronouns and Relative Pronouns Test

?What is the primary function of a pronoun in a sentence
?Which of the following is an example of a demonstrative pronoun
?When is "whom" typically used in a sentence
?What is the purpose of a relative pronoun in a sentence
?In which type of clause is the use of "which" most common
.Please pass me the book ___________ is on the table
.The car ___________ I just bought is very fuel-efficient
.The professor, ___________ lectures are engaging, is highly respected
.We visited the museum ___________ exhibits showcased local history
.Mary, ___________ is a talented musician, will perform tonight
בדקו את התשובות

רוצים לעזור לילדים שלכם ללמוד אנגלית מדוברת וכתובה בהצטיינות? כנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים. צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
future simple
דקדוק קל
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.