Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
קידומות וסיומות - Prefixes and Suffixes, איך משתמשים בהם ומתי?
דקדוק
Star icon
15.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 הערות

קידומות וסיומות – Prefixes and Suffixes, איך משתמשים בהם ומתי?

תוכן העניינים

הבנת הקסם של הקידומות (Prefixes) והסיומות (Suffixes) בשפה האנגלית פותחת את הדלת ליצירת מגוון ודיוק לשוני רב יותר. אלמנטים לשוניים אלה, המודבקים להתחלה או לסוף של המילים באנגלית, מחזיקים בכוח לשנות את המשמעויות של המילים, ליצור מילים חדשות ולהעשיר את יכולות ההבעה שלנו. 

במדריך מקיף זה, נצא למסע מרתק בקרב ההגדרות והכללים דקדוקיים, שלל דוגמאות ומלכודות פוטנציאליות וגם מבחן לסיום, שמאירים יחדיו את תחום הקידומות והסיומות באנגלית – Prefixes vs. Suffixes.

הגדרות

1. קידומת – Prefix:

הקידומת היא קבוצת אותיות שמופעלות בתחילת מילה כדי לייצר שינוי במשמעות, ניואנס. כלי זה מציין לעתים קרובות מיקום, זמן, כמות, או מציג תחושה של שלילה לגבי המילה שאליה מחוברת הקידומת.

2. סיומת – Suffix:

הסיומת היא קבוצת אותיות שמופעלות בסוף המילים, ולהן יש את היכולת המיוחדת להפוך את מהות המילה. הסיומת יכולה להפוך שמות עצם לשמות תואר או לפעלים, לשנות זמנים ואפילו לעצב מחדש את חלקי הדיבור של מילה.

חוקי הדקדוק

1. קידומות – Prefixes:

 • שלילה (Un-, Non-):  Un-, Non- הופכים את המילים בפשטות להפכים שלהן. "happy" עובר מהפך, והופך ל"unhappy", ו"sense" משתנה ל"nonsense".

.Example: The project was a triumph, but unforeseen changes rendered it unsuccessful

 • זמן (Pre-, Post-): כאן Pre-, Post- מתארים אירועים שקרו לפני או אחרי. "war" הופך למילה שמתארת תקופה או עידן שלפני או אחרי המלחמה – "postwar" או "prewar".

.Example: The company implemented groundbreaking policies post-merger

 • כמות (Bi-, Tri-): השינוי המספרי בקידומת "Bi-" או "Tri-" מתאר כמות גדולה יותר. "cycle" כאשר "bicycle" הופך לאופניים ו- "angle" הופך למשולש – "triangle".

.Example: She pedaled through the park on her trusty bicycle

2. סיומות – Suffixes:

 • שם עצם לתואר (-ful, -less): הסיומות "-ful" או "-less" הופכת שמות עצם לתואר. "fear" הופך מפחד למלא פחדים – "fearful" ו"care" הופך מאכפתיות לרשלנות – "careless".

.Example: Despite meticulous planning, the event encountered unforeseen challenges, proving the need for careful consideration

 • שם עצם לפועל (-ize, -ify): במקרה הזה "-ize" או "-ify" מעניקים לשמות עצם את כוחם של פעלים. "real" עובר טרנספורמציה והופך ל-"realize", ו"beauty" משנה את עצמו והופך ל-"beautify".

.Example: The artist endeavored to beautify the neighborhood with vibrant murals

 • פועל לשם עצם (-tion, -ment): ליצירת שמות עצם מפעלים, אנחנו משתמשים בסיומות אלה. "create" = ליצור הופך ל- "creation" = יצירה, ו-"develop" מוליד את "development".

.Example: The team celebrated the successful completion of the ambitious project

דוגמאות

1. דוגמאות לקידומות – Prefixes Examples:

 • Negation: Witness the transformation as "do" becomes "undo," reversing actions and altering destinies
 • Time: Immerse yourself in the temporal odyssey as "date" transcends, becoming "postdate," an event unfolding beyond its origin
 • Quantity: Marvel at the numeric ballet as "pod" undergoes a spectacle, emerging as "tripod," a stand with three legs

2. דוגמאות לסיומות – Suffixes Examples:

 • Noun to Adjective: Behold the alchemical process as "help" embraces a new form, "helpful," a state of support
 • Noun to Verb: Witness the linguistic transfiguration as "modern" embarks on a journey, becoming "modernize," an evolution toward contemporaneity
 • Verb to Noun: Dive into the symphony of transformation as "build" embraces stasis, unfolding as "building," a structure in perpetual progress
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טעויות נפוצות

1. שימוש שגוי בקידומת הלא נכונה לתיאור שלילה:

הבלבול בין "in" ל-"un" הוא נפוץ מאד לתיאור שלילה. יש לשים לב להשתמש בקידומת הנכונה בהתאם למילה שאליה היא מתייחסת:

 • .Incorrect: changing the word "correct" to "uncorrect"
 • .Correct:  changing the word "correct" to "incorrect"
 • .Incorrect: changing the word "necessary" to "innecessary " 
 • .Correct:  changing the word "necessary " to "unnecessary "

2. שימוש שגוי בסיומת הלא נכונה להפיכת פועל לשם עצם:

לכל פועל יש סיומת נפרדת שמתאימה לו בכדי להפוך אותו לשם עצם המתאים. הבלבול בין הסיומות "-tion" ו- "-ment" הוא נפוץ ומשנה את מהות המילה:   

 • .Incorrect: He was surprised by his develoption  
 • .Correct:  He was surprised by his development

טבלאות סיכום

Common Prefixes Examples:

Prefix

Meaning

Example

Un- Negation Happy → Unhappy
Pre- Time (before) War → Prewar
Bi- Quantity (two) Cycle → Bicycle

 

Common Suffixes Examples:

Suffix

Meaning

Example

ful- Noun to Adjective Fear → Fearful
ize- Noun to Verb Real → Realize
tion- Verb to Noun Create → Creation

 

Common Prefix and Suffix Mistakes:

Mistake

Correction

In- instead of -Un "Correct" becomes "incorrect"
tion instead of -ment- "develop" becomes "development"

שאלות ותשובות להבנת Prefixes and Suffixes:

 • מה התפקיד העיקרי של קידומות Prefixes בדקדוק באנגלית?

תשובה: התפקיד העיקרי של הקידומות הוא לשנות את המשמעות של מילת הבסיס על ידי הוספת קבוצת אותיות בתחילתה. קידומות יכולות לציין שלילה, להעביר תחושת זמן או לציין מדד של כמות.

 • תנו דוגמה לטעות נפוצה בעת שימוש בקידומות והסבירו את השימוש הנכון.

תשובה: אחת הטעויות הנפוצות היא שימוש ב-"in-" במקום "un-" לשלילה ולהיפך. לדוגמה, "correct" הופך ל"incorrect" ולא ל"uncorrect". השימוש הנכון במקרה הזה הוא להשתמש ב-"in-" כדי לציין את ההיפך.

 • כיצד תורמות הסיומות Suffixes להפיכת שמות עצם לשמות תואר?

תשובה: סיומות כמו "-ful" או "-less" ממלאות תפקיד מכריע בהפיכת שמות עצם לשמות תואר. לדוגמה, פחד – "fear" הופך ל"fearful" כדי לשדר מצב של מלא פחד, בעוד ש"care" הופך ל"careless", שמעיד על חוסר טיפול או רשלנות.

 • הסבירו את המשמעות של הסיומות לשינוי פועל לשם עצם. תן דוגמה.

תשובה: סיומות כמו "-tion" או "-ment" מסייעות לשינוי פעלים לשמות עצם. לדוגמה, "create" הופך ל"creation", כאשר מעשה היצירה הופך לשם עצם מוחשי ומופשט.

 • כיצד קידומות וסיומות יכולות לשפר את היצירתיות והביטוי של השפה האנגלית?

תשובה: הקידומות והסיומות פועלות כאבני בניין לשוניות, ומאפשרות לדוברים ולכותבים ליצור מילים חדשות, להעביר משמעויות מגוונות ולהביע רעיונות בדיוק רב יותר. הם מספקים ערכת כלים רב-תכליתית להרחבת אוצר המילים והוספת רבדים נוספים לביטויי השפה שלנו.

 

לסיכום

בואו נאמץ ביחד את הקסם של הקידומות והסיומות כבעלי ברית לשוניים עבורנו ונשתמש בהם באופן מושכל להבעה חיה של הרעיונות והתחושות שלנו. בעזרת הכלים הלשוניים הללו, המילים מקבלות משמעויות מגוונות ומאפשרות לייצר סיפורים מורכבים ובעלי ניואנסים מדויקים יותר.

שליטה בקידומות ובסיומות היא לב ליבה של האמנות הלשונית, שבה המילים מפסיקות להיות סמלים בלבד והופכות לצינורות של העברת מידע יצירתי לתקשורת ללא גבולות.

בין אם אנחנו כותבים, משוחחים עם אנשים או מתעמקים בספרות, הבנה מוצקה של השימוש בקידומות וסיומות מבטיחה דיוק וקוהרנטיות בביטוי הרעיונות והיחסים בין האובייקטים בתוך המשפטים.

אם אתם רוצים ללמד את ילדיכם עוד על קידומות וסיומות Prefixes vs. Suffixes ונושאי דקדוק נוספים באנגלית מדוברת וכתובה, היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Prefixes and Suffixes Test

?What is the primary purpose of prefixes in English grammar
?Which prefix is commonly used for indicating negation
?How do suffixes contribute to word transformation
?Which of the following is a common mistake when using prefixes for negation
?What role do suffixes play in turning nouns into adjectives
The team celebrated the successful __________ of the project
Despite her __________ planning, the event faced unexpected challenges
The artist endeavored to __________ the neighborhood with vibrant murals
His apology seems meaning__________ because he wasn’t sincere
The project was a triumph, but unforeseen changes rendered it __________
בדקו את התשובות
Rate this post

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.