Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
10.06.2024
Time icon 6 min

הספר "ירושה רגשית" – מה אפשר ללמוד ממנו?

Table of contents

"ירושה רגשית", ספרה המרתק של גליה עוז, הוא מסע רגשי דרך הזיכרונות המשפחתיים והרגשות שעוברים מדור לדור.

הסיפור האישי של עוז נוגע בלבבות הקוראים ומעורר מחשבות על מורכבות היחסים המשפחתיים, השפעות הטראומות המשפחתיות והכוח שבזיכרונות. דרך החוויות האישיות שלה, הכותבת גליה עוז מציגה את הדרכים להתמודד עם העבר הקשה שלה ולבנות חיים מלאים ומשמעותיים יותר.

במאמר זה נבחן מה ניתן ללמוד מהספר על ירושה רגשית, יחסים משפחתיים והתמודדות עם עבר טראומתי.

תמצית העלילה והנושאים המרכזיים בספר

"ירושה רגשית" הוא סיפור אוטוביוגרפי שבו גליה עוז חושפת את חייה האישיים ואת המורכבות שביחסיה עם אביה, עמוס עוז, הסופר הישראלי המפורסם. הספר מתאר את הילדות והנעורים של עוז בצל אב קשוח ומורכב, ואת השפעותיו על חייה הבוגרים. דרך תיאורים כנים ונוגעים ללב, עוז מציגה את החוויות המשפחתיות, הכאב והאהבה שהתפתחו לאורך השנים.

הספר עוסק במספר נושאים מרכזיים שמשפיעים על החיים האישיים והמשפחתיים של כל אחד מאיתנו:

 1. יחסים משפחתיים – הספר מתמקד בקשר בין עוז לאביה, וביחסים המשפחתיים המורכבים שנוצרים בשל הטראומות המשפחתיות.
 2. טראומה משפחתית – עוז מתארת את ההשפעות של טראומות משפחתיות שעוברות מדור לדור ואת הקשיים להתמודד איתן.
 3. זהות אישית – הספר מציג כיצד הזיכרונות המשפחתיים והחוויות האישיות משפיעים על זהות האדם ועל התפתחותו האישית.

השפעות הרגשות והזיכרונות על היחסים המשפחתיים

השפעת הטראומות

טראומות משפחתיות הן חלק בלתי נפרד מהחיים המשפחתיים של רבים מאיתנו. בספרה, עוז מתארת כיצד הטראומות שעברה משפחתה השפיעו על היחסים בין בני המשפחה. הטראומות לא רק משפיעות על מי שחווה אותן ישירות, אלא גם על הדורות הבאים, שמעבירים את הרגשות והזיכרונות באופן בלתי מודע.

במקרה של עוז, הטראומות שעברה המשפחה השפיעו על יחסיה עם אביה. היא מתארת כיצד החוויות הקשות והכאב שהרגישה השפיעו על התפתחותה האישית ועל הקשרים הבינאישיים שלה. הספר ממחיש כיצד טראומות משפחתיות יכולות להשפיע על הדינמיקה המשפחתית ולהקשות על יצירת יחסים בריאים ומיטיבים.

זיכרונות והשפעתם

הזיכרונות המשפחתיים הם חלק חשוב מהזהות האישית שלנו. הם משפיעים על הדרך שבה אנחנו רואים את העולם ועל היחסים שלנו עם הסובבים אותנו. ב"ירושה רגשית", עוז מתארת כיצד הזיכרונות מהילדות והנעורים שלה השפיעו על זהותה ועל הדרך שבה היא מתמודדת עם החיים.

עוז מתארת כיצד הזיכרונות המשפחתיים נוכחים בחייה בצורה מתמדת ומשפיעים על כל היבט של חייה. הזיכרונות האלו יכולים להיות חיוביים או שליליים, אך הם תמיד חלק מהזהות האישית שלנו. דרך הספר, עוז מציגה כיצד ניתן להתמודד עם הזיכרונות ולהשתמש בהם ככלי לריפוי ולהתפתחות אישית.

האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

תהליך הריפוי וההתמודדות

הכרה בטראומה

הכרה בטראומה היא הצעד הראשון בתהליך הריפוי. ב"ירושה רגשית", עוז מתארת את תהליך ההכרה בטראומות המשפחתיות שלה ואת הקשיים שהיו כרוכים בכך. ההכרה בטראומה מאפשרת להבין את השפעותיה על החיים ולמצוא דרכים להתמודד איתה.

ההכרה בטראומה היא תהליך כואב וקשה, אך הכרחי לריפוי. עוז מציגה כיצד ההכרה בטראומות המשפחתיות שלה אפשרה לה להתחיל בתהליך הריפוי ולמצוא שלווה פנימית. הספר מציע דרכים מעשיות להכיר בטראומות ולהתחיל בתהליך הריפוי, כולל טיפול מקצועי, שיחות פתוחות עם בני המשפחה וכתיבה כאמצעי להבנת הרגשות והזיכרונות.

תהליך ההכרה בטראומות המשפחתיות הוא לא רק השלב הראשון, אלא גם אחד השלבים המורכבים ביותר בתהליך הריפוי. הכרה בטראומה דורשת התמודדות עם זיכרונות כואבים והבנה עמוקה של ההשפעות שיש לטראומות הללו על חיינו. גליה עוז מציגה ב"ירושה רגשית" כיצד ההכרה בטראומות שעברה אפשרה לה להתחיל את המסע לריפוי אישי ומשפחתי. היא מדגישה את החשיבות של מציאת תמיכה מקצועית, כמו טיפול פסיכולוגי, שיכול לסייע בהבנת הרגשות והזיכרונות הללו ובהתמודדות עימם.

התמודדות וריפוי

תהליך הריפוי הוא תהליך אישי ומורכב, הדורש זמן וסבלנות. עוז מתארת את הדרכים שבהן היא התמודדה עם הטראומות והזיכרונות המשפחתיים, וכיצד הצליחה לבנות חיים מלאים ומשמעותיים למרות הכאב. הספר מציע כלים ושיטות להתמודדות עם הטראומות, כולל טיפול פסיכולוגי, תמיכה משפחתית וקהילתית, ועבודה על חיזוק הביטחון העצמי והאמונה האישית.

עוז מציגה את הריפוי כתהליך ארוך ומאתגר, אך גם כמסע של גילוי עצמי והתפתחות אישית. היא מתארת כיצד התהליך הזה אפשר לה למצוא משמעות חדשה בחייה ולבנות יחסים בריאים ומיטיבים עם הסובבים אותה. הספר מציע השראה וכלים מעשיים לכל מי שמתמודד עם טראומות משפחתיות ומחפש דרכים לריפוי ולהתפתחות אישית.

התהליך הזה כולל מספר שלבים, וכל אחד מהם חיוני לבניית חיים בריאים ומשמעותיים:

 1. ביטוי רגשות: אחת הדרכים החשובות להתמודדות עם טראומה היא ביטוי רגשות. עוז מתארת כיצד כתיבה והבעת רגשות אפשרו לה לעבד את החוויות הכואבות ולמצוא שקט נפשי. הכתיבה יכולה לשמש כלי עוצמתי להבנת הרגשות ולהתמודדות איתם.
 2. תמיכה משפחתית וקהילתית: תמיכה ממשפחה וחברים היא חלק חשוב מתהליך הריפוי. עוז מציינת את החשיבות של יצירת רשת תמיכה חזקה שיכולה לעזור בזמן הצורך. זה כולל שיחות פתוחות עם בני המשפחה, הקשבה הדדית והבנה עמוקה יותר של החוויות האישיות של כל אחד.
 3. טיפול מקצועי: טיפול פסיכולוגי יכול להציע כלים ושיטות להתמודד עם טראומה ולבנות כוחות נפשיים להתמודד עם הזיכרונות הכואבים. עוז מתארת כיצד הטיפול המקצועי עזר לה להבין את ההשפעות של הטראומות המשפחתיות ולמצוא דרכים להתמודד איתן בצורה בריאה.
 4. בניית זהות חדשה: הריפוי כולל גם בניית זהות אישית חדשה, שלא מבוססת רק על הטראומות והכאב. עוז מתארת כיצד הצליחה למצוא משמעות חדשה בחייה ולבנות זהות חדשה וחזקה, הכוללת את הכאב אך גם את הכוחות וההצלחות שלה.

לקחים לחיים האישיים

כוחה של הכנות והפתיחות

אחד הלקחים המרכזיים שניתן ללמוד מ"ירושה רגשית" הוא החשיבות של כנות ופתיחות ביחסים משפחתיים. עוז מתארת כיצד הכנות והפתיחות שלה אפשרו לה להתמודד עם הטראומות והזיכרונות המשפחתיים ולמצוא דרכים לריפוי. הכנות והפתיחות הן הצעד הראשון ביצירת יחסים בריאים ומיטיבים עם בני המשפחה.

הספר מציג כיצד הכנות והפתיחות יכולות להוביל להבנה הדדית ולחיזוק הקשרים המשפחתיים. עוז מציעה דרכים לפתח כנות ופתיחות ביחסים משפחתיים, כולל שיחות פתוחות, הקשבה פעילה וביטוי רגשות בצורה מכבדת ופתוחה.

להלן הכלים המוצעים בספר לפיתוח כנות ופתיחות ביחסים משפחתיים:

 1. שיחות פתוחות: הקפדה על שיחות פתוחות וכנות עם בני המשפחה על הנושאים הקשים והרגשות הכואבים.
 2. הקשבה פעילה: הקשבה אמפתית ופתוחה ללא שיפוט, המאפשרת הבנה עמוקה יותר של החוויות והרגשות של האחרים.
 3. ביטוי רגשות בצורה מכבדת: עידוד לביטוי רגשות בצורה כנה ומכבדת, תוך הימנעות מהאשמות והתקפות.

הסליחה והפיוס

נושא הסליחה והפיוס הוא נושא מרכזי נוסף בספר. עוז מתארת כיצד הסליחה והפיוס אפשרו לה להתמודד עם העבר הקשה ולבנות חיים חדשים. הספר מציע דרכים להתמודד עם כעס וכאב ולמצוא דרך לסלוח ולפיוס עם העבר.

הסליחה היא תהליך אישי ועמוק, הדורש הבנה והכרה ברגשות הכאב והכעס. הספר מציע כלים לפיתוח הסליחה, כולל עבודה על התודעה והרגשות, טיפול פסיכולוגי ושיחות פתוחות עם בני המשפחה. הסליחה והפיוס הם חלק חשוב מהריפוי וההתמודדות עם הטראומות המשפחתיות.

להלן ריכוז הדרכים שמוצעות בספר לפיתוח תהליך הסליחה והפיוס:

 1. הבנת הכאב והכעס: הכרה בכאב ובכעס הוא שלב חשוב בתהליך הסליחה. הבנה עמוקה של הרגשות הללו מאפשרת להתמודד איתם בצורה בריאה.
 2. שחרור משא הכאב: שחרור מהכאב ומהכעס הוא חלק מהתהליך המאפשר להתקדם הלאה. זה כולל עבודה על תודעה חיובית והתמקדות בעתיד במקום בעבר.
 3. תקשורת פתוחה: תקשורת כנה ופתוחה עם בני המשפחה היא חלק חשוב מהתהליך. שיחות על העבר, הכאב והפציעות הרגשיות יכולות להוביל להבנה הדדית ולפיוס.
 4. תמיכה מקצועית: טיפול פסיכולוגי יכול לסייע בתהליך הסליחה והפיוס, ולעזור להבין את השפעות העבר ולהתמודד איתן בצורה בריאה.

יצירת עתיד טוב יותר

אחד המסרים המרכזיים של "ירושה רגשית" הוא היכולת להשתמש בלקחים מהעבר ליצירת עתיד טוב יותר עבור הדור הבא. עוז מציגה כיצד ניתן להשתמש בכלים ובשיטות שהתמודדה עימם כדי לבנות חיים מלאים ומשמעותיים. היא מדגישה את החשיבות של לקיחת אחריות על הרגשות והזיכרונות המורשים, ועבודה על בניית דינמיקה משפחתית בריאה ומיטיבה.

להלן הדרכים שהספר מציע ליצירת עתיד טוב יותר:

 1. חינוך לרגשות: חינוך הילדים לזיהוי והבנת רגשותיהם, ולעידוד כנות ופתיחות ביחסים משפחתיים.
 2. חיזוק הערכה עצמית: עבודה על חיזוק הביטחון העצמי והאמונה האישית, תוך הבנה שהעבר לא מגדיר את מי שאנחנו או את היכולת שלנו ליצור חיים מלאים ומשמעותיים.
 3. בניית רשת תמיכה: יצירת רשת תמיכה משפחתית וקהילתית חזקה, שיכולה להציע עזרה ותמיכה בזמן הצורך.

לסיכום

הספר "ירושה רגשית" מאת גליה עוז, ביתו של הסופר הידוע עמוס עוז הוא ספר מעמיק ונוגע ללב, המציע הצצה למורכבות היחסים המשפחתיים וההשפעות של טראומות משפחתיות על חיינו.

דרך הסיפור האישי שלה, גליה עוז מציגה את הדרכים להתמודד עם העבר הקשה ולבנות חיים מלאים ומשמעותיים. הספר מציע כמה לקחים חשובים לחיים האישיים, כולל חשיבות הכנות והפתיחות, תהליך הסליחה והפיוס, ויכולת ליצור עתיד טוב יותר.

הספר "ירושה רגשית" הוא קריאה חיונית ומעשירה לכל מי שמתעניין ביחסים משפחתיים, ריפוי אישי והתמודדות עם טראומות משפחתיות.

הכירו את נובאקיד!

אם נהניתם מהתוכן שלנו ואתם מעוניינים ללמוד עוד, תוכלו לקרוא מאמרים נוספים שלנו באתר נובאקיד.

אם אתם רוצים לשפר את ההתפתחות הקוגניטיבית של ילדיכם לא רק בידע תרבותי כללי אלא גם בשפה האנגלית, עזרו לילדיכם ללמוד אנגלית מדוברת וכתובה בהצטיינות באינטרנט – מהבית ומכל מקום אחר.

היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של NovaKid והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים.

רשמו את ילדיכם לאחד משיעורי אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
משחקים ופעילויות עם הילד
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.