Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
מה זה Past Continuous Tense (זמן עבר מתמשך)? הסבר מקיף
דקדוק
Star icon
21.09.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 הערות

מה זה Past Continuous Tense (זמן עבר מתמשך)? הסבר מקיף

תוכן העניינים

הזמן עבר מתמשך – Past Continuous tense הנקרא גם Past Progressive משמש בשפה האנגלית לביטוי פעולות או אירועים שהתרחשו ברגעים ספציפיים בעבר. 

במאמר זה, נחקור את המבנה של Continuous Past, נבחן את השימוש בו בהקשרים שונים, ונספק דוגמאות רבות שיעזרו לכם לקבל הבנה מעמיקה של הזמן המשמעותי הזה. לסיכום המידע החיוני בצורה מסודרת תוכלו למצוא בהמשך טבלאות מפורטות המרכזות את כל ההסברים והדוגמאות, ומקבץ של שאלות ותשובות לסיום. 

מבנה המשפט המורכב מ- Past Continuous Tense:

הזמן Past Continuous  הוא פשוט יחסית להבנה ולשימוש. הוא נוצר על ידי שימוש בזמן עבר של פועל העזר "To Be" (או "Was" או "Were") ואחריו צורת ההווה של הפועל הראשי (המסתיים ב-ing).

המבנה הבסיסי הוא להלן: 

[Subject] + [was/were] + [verb + -ing] + [complements]

בואו נפרק את מבנה המשפט למרכיבים שלו, ונבין את משמעותם:

 1. Subject – זהו שם העצם או הכינוי שמבצע את הפעולה או שהוא המוקד של המשפט. 
 2. Was/Were :
  1. "Was" – פועל העזר בזמן עבר המשמש עבור שם עצם "יחיד" כמוקד המשפט (I, he, she, it)  
  2. "Were" – פועל העזר בזמן עבר המשמש עבור שם עצם "רבים" כמוקד המשפט (we, you, they)
 3. Verb + -ing – זוהי צורת ההווה של הפועל הראשי, המציינת את האופי המתמשך של הפעולה
 4. Complements – אלו אלמנטים נוספים המספקים מידע נוסף על הפעולה, כמו תיאורים, מילות יחס או המושא של הפעולה.

דוגמאות למבנה המשפט Past Continuous :

 • She was cooking dinner when the phone rang.
 • They were playing football in the park yesterday.
 • I was reading a book at that time.

עכשיו כשאנחנו מבינים את המבנה התחבירי של זמן העבר המתמשך, בואו נתעמק במתי ואיך משתמשים בו.

שימושים אפשריים ל- Past Continuous Tense

הזמן Past Continuous ניתן ליישום בהקשרים רבים. הבנת אפשרויות השימוש בו חיונית ליכולת לבטא משמעויות ספציפיות באנגלית. 

להלן השימושים העיקריים של זמן עבר מתמשך: 

1.תיאור פעולות מתמשכות בעבר: Past Continuous משמש לתיאור פעולה שהתרחשה בנקודה מסוימת בעבר. הוא מדגיש שהפעולה התרחשה כאשר התרחש אירוע אחר. שימוש זה עוזר לספק הקשר ותחושה חיה של מה שהתרחש באותו רגע.

לדוגמה: She was studying when I called her last night.

2.הגדרת הסצנה: בסיפור או נרטיב, העבר המתמשך משמש כדי לקבוע את הסצנה או לספק מידע רקע על העבר, לצורך יצירת רקע לאירועים המרכזיים.

לדוגמה:    he sun was setting, and birds were chirping as we walked through the forest.

3.תיאור פעולות שהופרעו: כאשר פעולה אחת נקטעת על ידי פעולה אחרת בעבר, זמן Past continuous משמש לתיאור הפעולה המתמשכת לפני ההפרעה

לדוגמה:    He was watching TV when the power suddenly went out.

4.נימוס ובקשות: ניתן להשתמש ב-Past Continuous כדי להגיש בקשות מנומסות או בירורים לגבי פעולות שקרו בעבר.

לדוגמה:    I was wondering if you could help me with my homework.

דוגמאות ל- Past Continuous Tense

כדי להבין טוב יותר כיצד נעשה שימוש Past Continuous, הבה נחקור מספר דוגמאות בהקשרים שונים:

Sentence Context
She was cooking dinner when I called. Describing a past action in progress at a specific time.
They were playing football yesterday. Setting the scene in a narrative.
He was reading a book at that time. Describing an interrupted action.
I was driving to work when it rained. Showing an action in progress when something else occurred.

 

כאמור, השליטה בזמן העבר המתמשך – Past Continuous שנקרא לעיתים גם Past Progressive היא מיומנות חשובה ביותר בדקדוק האנגלי, שכן היא מאפשרת לנו לתאר ולהבחין בין פעולות ספציפיות שהתקיימו בנקודה מסוימת בעבר, לבין שאר האירועים שקרו בעבר. על ידי הבנת המבנה התחבירי של הזמן הזה והשימוש בו, נוכל להשתמש בו ביעילות כדי להעביר מידע מדויק על אירועים ופעולות היסטוריות.

Past Continuous Tense נוצר על ידי שילוב הזמן העבר של פועל העזר "were" או "was", צורת ההווה של הפועל הראשי והשלמות נוספות. הוא משמש לתיאור פעולות מתמשכות בעבר, לתאר סצנות רקע שקרו ברקע התרחשות כלשהי, לתאר פעולות בעבר שהופרעו ע"י פעולה אחרת וגם להגיש בקשות או בירורים מנומסים לגבי פעולות שקרו בעבר.

בכדי לעשות לנו סדר ולסייע לנו לזכור את אופן השימוש ב- Past Continuous מצורפות כאן הטבלאות הבאות:

המבנה התחבירי של  Past Continuous Tense:

Subject Was/Were Verb + -ing Complements
She was cooking dinner when I called
They were playing football yesterday
He was reading a book at that time
I was driving to work when it rained

 

השימושים השונים של Past Continuous Tense :

Usage Example Sentence
Describing Past Actions in Progress She was studying when I called her last night.
Setting the Scene The sun was setting, and birds were chirping as we walked through the forest.
Expressing Interrupted Actions He was watching TV when the power suddenly went out.
Politeness I was wondering if you could help me with my homework.

 

לסיכום: 

הבנת Past Continuous Tense חיונית לתקשורת אפקטיבית באנגלית. השימוש בו מאפשר לדוברים ולכותבים לספק הקשר, לתאר פעולות מתמשכות וליצור נרטיב להבנת הסיטואציות. על ידי הבנת המבנה שלו, זיהוי השימושים השונים שלו ותרגול באמצעות דוגמאות, הלומדים יכולים לשפר את כישורי השפה שלהם ולהעביר אירועי עבר בבהירות ובדיוק.

Past Continuous Tense מאפשר לנו לתאר פעולות שהתרחשו בעבר והתמשכו לאורך זמן מסוים. לדוגמה, אפשר להשתמש בו כדי לתאר מה שקרה באמצעות תיאור פעולה שהיא בעצם תוצאה של פעולות מרובות במשך זמן מסוים. Past Continuous Tense מאפשר לנו גם לתאר אירועים שהתרחשו באותו זמן, אך אחד התחיל להתרחש בזמן שהשני כבר היה בעיצומו. זה יכול לעזור לנו להבין את סדר האירועים במציאות ובסיפורים. 

בטקסטים כתובים, Past Continuous Tense מסייע לתיאור הרקע לאירוע המרכזי, מייצר את הנרטיב של הסיפור ומעניק פרטים נוספים. Past Continuous Tense נפוץ מאד בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה. הוא משמש ליצירת סיפורים ותסריטים מרתקים, ומסייע לסופרים ולתסריטאים ליצור אווירה ריאליסטית ומרהיבה ביצירותיהם.

Past Continuous Tense מאפשר לנו להיות מדויקים יותר בתיאור הפעולות ולהביע רעיונות בצורה טובה יותר. בעזרתו אפשר לתאר את התנאים, המטרות והאווירה בהתרחשות הפעולה במובנים מרובים.

לסיכום, Past Continuous Tense הוא כלי חשוב בשפה האנגלית שמאפשר לנו לתאר פעולות ואירועים בעבר בצורה פרטנית ומדויקת. השליטה בו מאפשרת לנו להיות יותר בטוחים ומיומנים בשימוש בשפה האנגלית, ובכך להשפיע באופן חיובי על כישורי התקשורת שלנו.

האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

שאלות ותשובות בנושא: Past Continuous Tense:

Prop left Prop right
Riddle icon

מהו המבנה הבסיסי של זמן Past Continuous?

המבנה הבסיסי של Past Continuous tense הוא: 

[Subject] + [was/were] + [verb + -ing] + [complements].

Prop left Prop right
Riddle icon

מתי אנו משתמשים בדרך כלל בזמן Past Continuous?

Past Continuous tense משמש בדרך כלל לתיאור פעולות או אירועים מתמשכים שהיו בתהליך בנקודה מסוימת בעבר.

Prop left Prop right
Riddle icon

באילו פעלי עזר משתמשים בזמן Past Continuous?

בזמן Past Continuous, פעלי העזר "was" משמשים לנושאי יחיד (I, he, she, it), ו"were" משמש לנושאי רבים (we, you, they) .

Prop left Prop right
Riddle icon

תנו דוגמה למשפט בזמן Past Continuous המתאר פעולה שנקטעה.

"She was reading a book when the phone rang." 

במשפט זה, פעולת הקריאה הופרעה על ידי הטלפון המצלצל.

Prop left Prop right
Riddle icon

כיצד ניתן להשתמש בזמן Past Continuous כדי להגדיר את הנרטיב של הסצנה?

Past Continuous tense משמש ליצירת רקע או לתיאור פעולות הרקע, ועוזר לבסס את התפאורה או האווירה לסצנה. לדוגמה:
"The rain was pouring, and thunder was rumbling in the distance as they drove through the storm."

Past Continuous Tense Test

?What is the primary function of the Past Continuous tense
?Which auxiliary verb is used with plural subjects in the Past Continuous tense
?When is the Past Continuous tense commonly used in storytelling or narratives
.What is the correct negative form of the sentence: "I was eating lunch"
?Which of the following sentences uses the Past Continuous tense correctly
.When I called, he _______________ (cook) dinner
.At that time, she _______________ (watch) her favorite TV show
.While they _______________ (hike) in the mountains, it started raining
.The children _______________ (play) in the park when it got dark
.She _______________ (study) for her exam when the power went out
בדקו את התשובות

רוצים לעזור לילדים שלכם ללמוד אנגלית מדוברת וכתובה בהצטיינות? כנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים. צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Rate this post

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.