Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
מהם Stative Verbs? הסבר ומבחן לתרגול עם תשובות
דקדוק
Star icon
20.12.2023
Time icon 12 min
Comment icon 0 הערות

מהם Stative Verbs? הסבר ומבחן לתרגול עם תשובות

תוכן העניינים

אחד ההיבטים המרתקים בשפה האנגלית הוא סיווג הפעלים לקטגוריות שונות על סמך תפקידיהם ומאפייניהם. 

פעלים סטטיים, פעלי מצב הידועים גם כפעלים סטטיביים, הם תת-קבוצה ייחודית הממלאת תפקיד חשוב בביטוי מצבי הוויה, מצבים נוכחיים או תנאים שמתקיימים ולא פעולות ממש. 

במאמר זה, נתעמק במבנים של הפעלים הסטטיטיביים, נחקור את הניואנסים שלהם, ונספק דוגמאות להמחשה כדי לשפר את ההבנה. 

Stative Verbs – הגדרה

פעלים סטטיים הם פעלים שמתארים מצב או הוויה ולא פעולה של ממש. הם מעבירים תחושה של הוויה, בעלות או קיום. בניגוד לפעלים דינמיים המבטאים פעולות, הפעלים הסטטיטיביים מתמקדים במצב עניינים סטטי. 

הבנת טבעם של הפעלים הסטטיטיביים חיונית לצורך בניית משפטים נכונים מבחינה דקדוקית ושיהיו מתאימים להקשר.

Stative Verbs – קטגוריות נפוצות

ניתן לסווג את הפעלים הסטטיביים למספר קבוצות על סמך המשמעויות שלהם והכוונות שהם מיועדים להעביר. 

בואו נחקור את הקטגוריות הללו ביחד עם כמה דוגמאות כדי להמחיש את השימוש בהן.

1. פעלים של רגש – Verbs of Emotion:

Verb

Example Sentence

Love .She loves classical music
Hate .I hate spiders
Like .He likes chocolate ice cream
Prefer .She prefers reading to watching television

 

2. פעלים של חושים – Verbs of Senses:

Verb

Example Sentence

See .I see a beautiful sunset
Hear ?Can you hear the birds singing
Smell .The flowers smell delightful
Taste .This soup tastes delicious

 

3. פעלים של חזקה – Verbs of Possession:

Verb

Example Sentence

Have .They have a lovely home
Own .She owns a vintage car
Possess .The museum possesses rare artifacts
Belong .The book belongs to the library

 

4. פעלים של תהליכים קוגניטיביים – Verbs of Cognitive Processes:

Verb

Example Sentence

Know ?Do you know the answer
Understand .I don't understand this concept
Believe .She believes in aliens
Remember .I remember our first meeting

Stative Verbs – מבנה

הבנת המבנה של פעלים סטטיטיביים היא חיונית לצורך בניית משפטים מדויקים מבחינה דקדוקית. הפעלים הסטטיביים מתפקדים בדרך כלל בזמן הווה פשוט, תוך שימת דגש על מצבים מתמשכים או תנאים רגילים. 

בואו נעמיק בכללים ונראה כמה דוגמאות להבנה מקיפה של השימוש בהם.

שימוש בזמנים פשוטים – בעיקר הווה פשוט Use Simple Tenses:

 • Affirmative

Structure: Subject + Stative Verb + Object/Complement

.Example: She owns a beautiful house

 • Negative

Structure: Subject + Do/Does + Not + Stative Verb + Object/Complement

.Example: They do not like spicy food

 • Interrogative

?Structure: Do/Does + Subject + Stative Verb + Object/Complement

?Example: Do you understand the instructions

הימנעות מזמנים מתמשכים – Avoid Progressive Tenses

חשוב לציין כי פעלים סטטיטיביים בדרך כלל אינם מתאימים לצורות זמנים מתמשכות או פרוגרסיביות – Continuous / Progressive Tenses. בעוד שהפעלים הדינמיים נמצאים בשימוש רב במבנים כאלה, הפעלים הסטטיטיביים מעדיפים פשטות כדי לבטא מצבים סטטיים שאינם משתנים. לא נכון לומר את ה"I am Knowing" השגוי לעומת ה"I know" הנכון להבנה ברורה יותר.

התחשבות בהקשר המשפט

הבנת ההקשר של המשפט בתוך השיחה היא חיונית לצורך שימוש יעיל בפעלים סטטיטיביים. בעוד שכללי המבנים של המשפטים מנחים אותנו, ההקשר שלהם בתוך הסיפור המלא מסייע להבחין במשמעות המיועדת, במיוחד כאשר עוסקים בפעלים שיכולים לתפקד כסטטיביים ודינאמיים בהתאם לנסיבות.

תרגול

השליטה וההבחנה בשימוש בפעלים סטטיים ופעלים דינמיים הופכת לטבעית עם למידה ותרגול. שילוב פעלים סטטיים באופן קבוע בכתיבה ובשיחות שלנו, התחשבות בניואנסים של כל קטגוריה, והבחנה במבנה המתאים יכולים לשפר באופן משמעותי את השליטה שלנו בדקדוק האנגלי.

האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

מקרים מיוחדים – Stative Verbs vs. Dynamic Verbs

לפעמים, ההבחנה בין פעלים סטטיים לפעלים דינאמיים יכולה להיות מאתגרת, שכן פעלים מסוימים יכולים לתפקד גם כסטטיים וגם כדינמיים בהתאם להקשר. 

הנה כמה דוגמאות כדי להדגיש את ההבחנה הזו:

1. Feel

 • Stative: I feel happy today (expressing a state)
 • Dynamic: I feel the softness of the fabric (expressing an action)

2. Have

 • Stative: I have two brothers (expressing possession)
 • Dynamic: I have lunch at noon (expressing an action)

A List of Stative Verbs

Here is a list of common stative verbs:

1. Verbs of Emotion

 • Love
 • Hate
 • Like
 • Prefer
 • Adore
 • Despise
 • Detest
 • Enjoy
 • Appreciate
 • Fear

2. Verbs of Senses

 • See
 • Hear
 • Smell
 • Taste
 • Feel (when expressing emotions rather than actions)

3. Verbs of Possession

 • Have
 • Own
 • Possess
 • Belong

4. Verbs of Cognitive Processes

 • Know
 • Understand
 • Believe
 • Remember
 • Recognize
 • Doubt
 • Suppose
 • Think (when expressing an opinion)
 • Agree
 • Disagree

5. Verbs of State

 • Be (in certain contexts, especially when expressing a temporary or permanent state)
 • Exist
 • Seem
 • Appear
 • Cost
 • Contain

שאלות ותשובות לתרגול

1. מהם פעלים סטטיטיביים, וכיצד הם שונים מפעלים דינמיים?

תשובה: פעלים סטטיביים, הידועים גם כפעלים סטטיים, מתארים מצב סטטי ולא פעולה של ממש. הם מעבירים תחושת הוויה, רגש, החזקה או מצב קוגניטיבי. 

בניגוד לפעלים הדינמיים, המבטאים פעולות ותהליכים, הפעלים הסטטיים מדגישים מצב יציב ובלתי משתנה.

For example, "love," "have," and "belong" are stative verbs, while "run," "eat," and "sing" are dynamic verbs.

2. האם ניתן להשתמש ב- Stative Verbs בזמני progressive?

תשובה: בדרך כלל, פעלים סטטיטיביים אינם בשימוש בזמנים רציפים או פרוגרסיביים. צורות רציפות מתאימות יותר לפעלים דינמיים המציינים פעולות מתמשכות.

לדוגמה, במקום לומר "I am knowing", דבר שאינו נכון מבחינה דקדוקית, אנו אומרים "I know". 

פעלים סטטיים מתבטאים בצורה טובה יותר בזמנים פשוטים כדי להעביר מידע על מצב יציב או רגיל.

3. תנו כמה דוגמאות ל- Stative Verbs מקטגוריות שונות ואיך משתמשים בהם במשפט:

תשובה:

 • Verbs of Emotion: "Love" – She loves spending time with her family
 • Verbs of Senses: "See" – I see a beautiful sunset on the horizon
 • Verbs of Possession: "Own" – They own a charming little cottage
 • ?Verbs of Cognitive Processes: "Understand" – Do you understand the concept we discussed

4. תארו את מבנה המשפטים בהווה פשוט העושים שימוש בפעלים סטטיביים: 

תשובה:

 • Affirmative: Subject + Stative Verb + Object/Complement

Example: She has a collection of vintage stamps

 • Negative: Subject + Do/Does + Not + Stative Verb + Object/Complement

Example: They do not like horror movies

 • ?Interrogative: Do/Does + Subject + Stative Verb + Object/Complement

?Example: Do you know the answer to this question

5. תנו דוגמאות לפעלים שיכולים לשמש גם כסטטיים וגם כדינאמיים בהתאם להקשר המשפט:

תשובה:

– Verb: Feel

 • Stative: I feel content with my life (expressing a state)
 • Dynamic: I feel the texture of the fabric (expressing an action)

– Verb: Have

 • Stative: She has a beautiful garden (expressing possession)
 • Dynamic: I have a meeting at 2 PM (expressing an action)

בדוגמאות אלה, ההקשר קובע אם הפועל משמש באופן סטטיטיבי או דינמי. 

שימוש סטטיטיבי מעביר בדרך כלל מצב יציב, בעוד ששימוש דינמי מרמז על פעולה או תהליך מתמשכים.

לסיכום

השליטה בפעלים סטטיטיביים – non continuous verbs היא צעד חשוב וחיוני לצורך שליטה טובה בשפה האנגלית. 

על ידי הבנת הקטגוריות, המבנים והניואנסים של הפעלים הסטטיים, נוכל לבנות משפטים נכונים מבחינה דקדוקית ומתאימים להקשר הכללי של השיחה. יש לזכור להבין את המשמעות הספציפית של כל פועל סטטיטיבי ולשקול את התאמתו למבני משפטים שונים. 

בעזרת תרגול רציף, נוכל להרגיש ביטחון בשליטה שלנו בשפה האנגלית.

בין אם מדובר בפעולות יומיומיות, שיחות מזדמנות או הוספת ניואנסים לשפת הדיבור והכתיבה, תרגול עם Stative Verbs Examples והבנת ההבדלים action verbs vs stative verbs הם כלים רבי עוצמה שיכולים לשפר את כישורי השפה האנגלית שלנו.

רוצים ללמד את ילדיכם עוד על State of being Verbs ונושאי דקדוק נוספים באנגלית מדוברת וכתובה? 

היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Stative Verbs Test

?What is the primary characteristic of stative verbs
?Which category do verbs like "love," "hate," and "prefer" belong to
?In which tense are stative verbs often used to express ongoing or habitual states
?Why is it incorrect to say, "I am knowing the answer"
?Which of the following sentences uses a stative verb incorrectly
.She ________ classical music
.We ________ a meeting at 3 PM
?Do you ________ how to solve this problem
.The flowers ________ wonderful
.I don't ________ your decision
בדקו את התשובות
סקירת התשובות
Rate this post

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.