Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
13.02.2024
Time icon 10 min

תיאורי בעלות – Possessive Adjectives, איך משתמשים בהם ומתי?

Table of contents

הבנת הניואנסים של הדקדוק האנגלי כרוכה בחקר של האלמנטים השונים שמרכיבים את המשפטים וחלקי הדיבור שלנו. שמות תואר רכושניים – תיאורי הבעלות – Possessive Adjectives הם חיוניים בהעברת מידע על בעלות של שמות עצם אחד על השני והיחסים בתוך משפט. 

במחקר מקיף זה, נתעמק בהגדרה של תיאורי הבעלות והמבנה הדקדוקי שלהם, נמחיש באמצעות דוגמאות רבות, ונדבר על הטעויות הנפוצות, כדי לספק בסיס איתן לשליטה בשמות התואר הרכושניים – תיאורי הבעלות

הגדרה

שמות תואר רכושניים הנקראים גם תיאורי בעלות – Possessive Adjectives הם תת-קבוצה של תארים המשמשים לציון חזקה או בעלות של שם עצם אחד על שם עצם אחר. הם מתייחסים לשמות העצם על ידי כך שהם מראים למי או למה שייך שם העצם המדובר. 

באנגלית, שמות התואר הרכושניים העיקריים הם "my", "your", "his", "her", "its", "our" ו- "their". שמות תואר אלה מבססים את תחושת הבעלות ומסייעים להבהיר את היחסים בין אנשים ואובייקטים.

דקדוק

הבנת המבנה הבסיסי של שמות תואר רכושניים נדרשת כדי לאפשר שימוש מדויק בהם. שמות התואר הללו ממוקמים לפני שם העצם כדי לציין החזקה בו. חשוב לציין, ששמות התואר הרכושניים אינם משתנים על סמך המין או הכמות של שם העצם המתואר, הם נשארים קבועים ללא קשר בין אם הם מתייחסים לשם עצם יחיד או שמות עצם רבים.

ואלו הם תיאורי הבעלות – Possessive Adjectives באנגלית:

1. my (יחיד): משמש לציון בעלות על ידי הדובר.

 • .Example: My book is on the shelf

2. your (יחיד): מציין החזקה של האדם שאליו פונה.

 • ?Example: Is this your cat sleeping on the couch

3. his (יחיד): מראה החזקה של אדם או דבר זכר.

 • .Example: I saw his car parked in the driveway

4. her (יחיד): מדגימה החזקה של אדם או דבר נקבה.

 • .Example: Her presentation was impressive

5. its (יחיד): משמש לבעלי חיים וחפצים דוממים.

 • .Example: The bird is known for its vibrant color

6. our (רבים): מציין החזקה של קבוצה כולל הדובר.

 • .Example: Our house is the one with the red door

7. their (רבים): מראה בעלות של קבוצה שלא כוללת את הדובר.

 • .Example: Their opinions matter

דוגמאות

1. שמות תואר רכושניים ביחיד:

 • My book is on the shelf. (Ownership by the speaker)
 • Is this your cat sleeping on the couch? (Ownership by the person being addressed)
 • I saw his car parked in the driveway. (Ownership by a male person or thing)
 • Her presentation was impressive. (Ownership by a female person or thing)
 • The bird is known for its vibrant color. (Ownership by an animal or inanimate object)

2. שמות תואר רכושניים רבים:

 • Our house is the one with the red door. (Ownership by a group including the speaker)
 • Your friends are waiting outside. (Ownership by a group including the person being addressed)
 • Their opinions matter. (Ownership by a group not including the speaker)
 • My parents will visit us next week. (Ownership by a group including the speaker)
 • Her brothers are talented musicians. (Ownership by a group not including the speaker)
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טעויות נפוצות

1. בלבול בין "its" ל"it's":

 • .Incorrect: The dog wagged it's tail
 • .Correct: The dog wagged its tail

הטעות כאן נעוצה בשימוש שגוי ב"it's", שהוא כיווץ של "it is" או "it has", בעוד "its" היא צורת הביטוי של תיאור הבעלות.

2. שימוש שגוי בכינויים רכושניים במקום בשמות תואר רכושניים:

 • .Incorrect: That is yours car
 • .Correct: That is your car

כינויי בעלות עומדים לבד ומחליפים את שם העצם, ואילו שמות תואר רכושניים מלווים ומתייחסים לשם העצם.

3. שימוש לא נכון בגרש (אפוסתרפי):

 • .Incorrect: The teacher praised all of the student's hard work
 • .Correct: The teacher praised all of the students' hard work

הגרש מציין את חזקה, ובמקרה זה, הבעלות צריכה להיות ברבים.

4. מיקום שגוי של שמות תואר רכושניים:

 • .Incorrect: The black cat is sleeping on the chair his
 • .Correct: The black cat is sleeping on his chair

באנגלית, שמות תואר רכושניים קודמים לשם העצם שהם מתייחסים אליו, בניגוד לשפות אחרות שבהן התיאור בא אחרי שם העצם.

טבלאות סיכום

Singular Possessive Adjectives:

Person

Possessive Adjective

Example

First My .My book is on the shelf
Second Your ?Is this your cat sleeping on the couch
Third His/Her/Its .I saw his car parked in the driveway

 

Plural Possessive Adjectives:

Person

Possessive Adjective

Example

First Our .Our house is the one with the red door
Second Your .Your friends are waiting outside
Third Their .Their opinions matter

 

Common Mistakes and Corrections:

Mistake

Correction

Using "it's" instead of "its" The dog wagged it's tail → The dog wagged its tail
Using possessive pronouns incorrectly That is yours car → That is your car
Misplacing apostrophes in possessive adjectives The teacher praised all of the student's hard work → The teacher praised all of the students' hard work
Placing possessive adjectives after the noun The black cat is sleeping on the chair his → The black cat is sleeping on his chair

שאלות ותשובות להבנת שמות תואר רכושניים

1. מהי המטרה העיקרית של שמות התואר הרכושניים במשפט?

תשובה: שמות תואר רכושניים משמשים לציון בעלות או החזקה של שם עצם אחד על ידי שם עצם אחר. הם מתייחסים לשמות העצם ומספקים מידע על מי או למה שייך שם העצם הזה. באמצעות שמות תואר רכושניים, הדוברים יכולים לתאר מערכות יחסים בין עצמים ולהבהיר של מי הבעלות על שם עצם כלשהו בתוך המשפט.

2. במה שונים תיאורי הבעלות – Possessive Adjectives מכינויי הבעלות – Possessive Pronouns, תנו דוגמאות לכל אחד מהם?

תשובה: שמות תואר רכושניים וכינויים רכושניים מצביעים שניהם על בעלות, אך משתמשים בהם באופן שונה במשפט. שמות תואר רכושניים מלווים ומתייחסים לשמות עצם, בעוד שכינויים רכושניים עומדים לבדם במשפט ומחליפים את שמות העצם.

 • דוגמה לתואר רכושני: this book is my book (שינוי שם העצם "book")
 • דוגמה לכינוי רכושני: this book is mine (החלפת שם העצם "book")

3. האם ניתן להשתמש בשמות תואר רכושניים לציון החזקה של עצמים דוממים?

תשובה: כן, שמות תואר רכושניים יכולים לשמש גם כדי לציין החזקה של עצמים דוממים. שם התואר הרכושני "its" משמש במיוחד למטרה זו. לדוגמה, "the laptop lost its battery."

4. מה הטעות הנפוצה שגורמת לבלבול בין "its" ל"it's"?

תשובה: הטעות הנפוצה נעוצה בשימוש ב"it's", שהוא כיווץ של "it is" או "it has", כשם תואר רכושני. הצורה הנכונה לתיאור הבעלות היא "its" ללא הגרש.

 • .Incorrect: The cat wagged it's tail
 • .Correct: The cat wagged its tail

5. באילו מצבים יש להשתמש בשמות תואר רכושניים בהשוואות, ומדוע חשוב לכלול אותם?

תשובה: יש להשתמש בשמות תואר רכושניים בהשוואות כאשר מציינים בעלות או החזקה של משהו. הכללת שמות תואר רכושניים חיונית לצורך בהירות ודיוק בביטוי מערכות היחסים.

 • .Incorrect: This is bigger than my sister
 • .Correct: This is bigger than my sister's

לסיכום

שמות תואר רכושניים – Possessive Adjectives, נראים פשוטים לכאורה אך הם בעלי עוצמה מורכבת, והם תורמים באופן משמעותי לבהירות ולדיוק של השפה האנגלית. 

על ידי הבנת ההגדרות, כללי הדקדוק, היישומים האפשריים והטעויות הנפוצות בשימוש בתיאורי הבעלות, נוכל לשפר את מיומנות השפה שלנו ולבטא בעלות ומערכות יחסים ביעילות. הכלים הלשוניים הללו, עם יכולתם לציין בעלות וחזקה, ממלאים תפקיד הכרחי בעיצוב תקשורת מדויקת.

בין אם אנחנו כותבים, משוחחים עם אנשים או מתעמקים בספרות, הבנה מוצקה של תיאורי הבעלות מבטיחה דיוק וקוהרנטיות בביטוי הרעיונות והיחסים בין האובייקטים בתוך המשפטים.

אם אתם רוצים ללמד את ילדיכם עוד על שמות תואר רכושניים – Possessive Adjectives, ונושאי דקדוק נוספים באנגלית מדוברת וכתובה, היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

?What is the primary function of possessive adjectives
?How do possessive adjectives differ from possessive pronouns
?Which of the following is a correct possessive adjective for a singular, male owner
?Can possessive adjectives be used for inanimate objects
?What is the common mistake related to "it's" and "its" in possessive adjectives
.This is not your jacket; it's ___________
The project has lost __________ momentum
The children were excited about __________ upcoming vacation
Please return the keys to __________ car
The cat curled up on __________ favorite spot on the couch
בדקו את התשובות
סקירת התשובות
Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.