Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
מה ההבדל בין Possessive Adjectives vs. Possessive Pronouns?
דקדוק
Star icon
14.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 הערות

מה ההבדל בין Possessive Adjectives vs. Possessive Pronouns?

תוכן העניינים

הבנת הניואנסים של הדקדוק האנגלי כרוכה בחקר של האלמנטים השונים שמרכיבים את המשפטים וחלקי הדיבור שלנו. שני מושגים שקשורים זה לזה וגורמים לרוב לבלבול הם שמות תואר רכושניים – Possessive Adjectives  וכינויים רכושניים – Possessive Pronouns. 

במחקר מקיף זה, נתעמק בהגדרה של כינויי הבעלות ותיאורי הבעלות והמבנים הדקדוקיים שלהם, נמחיש באמצעות דוגמאות רבות ונדבר על הטעויות הנפוצות, כדי לספק בסיס איתן להבחנה ברורה בין שמות תואר רכושניים וכינויים רכושניים.

הגדרות

שמות תואר רכושניים – Possessive Adjectives

שמות תואר רכושניים הם מילים המשמשות לתיאור שמות עצם, ומציינות בעלות או החזקה של שם עצם אחר. הם מספקים מידע על מי או למה שייך שם העצם. 

באנגלית, שמות התואר הרכושניים העיקריים הם are "my," "your," "his," "her," "its," "our," ו- "their.".

?לדוגמא: this is my book וגם is this your cat

כינויים רכושניים – Possessive Pronouns

כינויים רכושניים, לעומת זאת, מחליפים את שמות העצם כדי לציין בעלות או החזקה ללא צורך בהקשר נוסף. הם יכולים לעמוד לבד ואינם מתייחסים לשמות העצם בעלי החזקה. 

באנגלית, הכינויים הרכושניים הנפוצים ביותר הם "mine," "yours," "his," "hers," "its," "ours,"  ו- "theirs."

?לדוגמה: this book is mine או is this cat yours

הסבר על ההבדלים:

ההבחנה העיקרית בין שמות תואר רכושניים וכינויים רכושניים נעוצה בתפקידיהם בתוך המשפט. שמות תואר רכושניים מתייחסים וקשורים לשמות העצם, ומוסיפים מידע על בעלות שלהם, בעוד שכינויים רכושניים מחליפים את שמות העצם, ומתפקדים באופן עצמאי במשפט כדי לציין את ההחזקה.

 • Possessive Adjectives:

– משנה את שמות העצם

– תמיד בא לפני שם העצם

– מספק מידע נוסף על הבעלות

 • Possessive Pronouns 

– מחליף את שמות העצם

– עומד לבדו

– מציין החזקה מבלי לשנות שם עצם

דקדוק

שמות תואר רכושניים – Possessive Adjectives

שמות תואר רכושניים ממוקמים תמיד לפני שם העצם כדי לשנות אותו ולציין את הבעלות שלו על שם עצם אחר. הם לא משתנים על סמך מין או מספר ונשארים זהים ללא קשר לשם העצם שהם משנים.

לדוגמא: this is my car וגם look at her new phone

כינויים רכושניים – Possessive Pronouns

כינויים רכושניים מחליפים את שמות העצם שאליהם הם מתייחסים ועומדים לבדם במשפט. כמו שמות תואר רכושניים, גם הכינויים הרכושניים אינם משתנים על סמך מין או מספר.

לדוגמה: this laptop is mine וגם that cat is theirs

דוגמאות

1. Possessive Adjectives:

 • .This is my house
 • ?Is this your laptop
 • .He brought his camera to the event
 • .She is fixing her bike
 • .The company is upgrading its systems
 • .We appreciate our customers
 • .They are redecorating their living room

2. Possessive Pronouns:

 • .This pen is mine
 • .The decision is yours
 • .The book is his
 • .The idea is hers
 • .The project is ours
 • .The responsibility is theirs
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טעויות נפוצות

1. בלבול בין שמות תואר וכינויים רכושניים – שימוש בכינוי רכושני כשם תואר רכושני ולהיפך.

 • ?Incorrect: Is this laptop yours
 • ?Correct: Is this your laptop

2. מיקום גרש לא נכון – שימוש שגוי בגרש בעת שימוש בתואר רכושני.

 • .Incorrect: The company praised all of the employee's hard work
 • .Correct: The company praised all of the employees' hard work

3. שימוש בכינויים רכושניים ביחד עם שם העצם – שוכחים שכינוי רכושני יכול לעמוד בפני עצמו

 • .Incorrect: The keys are hers
 • .Correct: The keys are hers

4. שימוש שגוי ב"It's" במקום "its" – בלבול בין הכיווץ של "it is" לבין הכינוי הרכושני "its".

 • .Incorrect: The cat is licking it's paws
 • .Correct: The cat is licking its paws

5. שימוש מיותר בשמות עצם רכושניים כאשר יש צורך בכינוי רכושני.

 • .Incorrect: The car is yours, and the house is John's
 • .Correct: The car is yours, and the house is his

טבלאות סיכום

Possessive Adjectives:

Person

Possessive Adjective

Example

First My .This is my car
Second Your ?Is this your laptop
Third His/Her/Its .He brought his camera

 

Possessive Pronouns:

Person

Possessive Pronoun

Example

First Mine .This pen is mine
Second Yours .The decision is yours
Third His/Hers/Its .The book is his

 

Common Mistakes and Corrections:

Mistake

Correction

Using possessive pronouns as adjectives ?Is this laptop yours
Misplacing apostrophes in possessive adjectives The company praised all of the employee's hard work → The company praised all of the employees' hard work
Forgetting that possessive pronouns can stand alone The keys are hers
Confusing "it's" with "its" The cat is licking it's paws → The cat is licking its paws
Using possessive nouns instead of pronouns The car is yours, and the house is John's → The car is yours, and the house is his

שאלות ותשובות להבנת Possessive Adjectives vs. Possessive Pronouns

 • מה התפקיד העיקרי של שמות תואר רכושניים, וכיצד הם שונים מכינויים רכושניים?

תשובה: שמות תואר רכושניים מתייחסים לשמות עצם ומספקים מידע על הבעלות שלהם. הם תמיד באים לפני שם העצם ומשמשים לציין למי או למה שייך שם העצם הזה. כינויים רכושניים, לעומתם, מחליפים את שמות העצם לחלוטין, והם עומדים לבדם במשפט כדי לציין את ההחזקה מבלי לשנות את שם העצם.

 • האם ניתן להשתמש בשמות תואר רכושניים גם לחפצים דוממים, תנו דוגמה?

תשובה: כן, ניתן להשתמש בתואר רכושני עבור עצמים דוממים. לדוגמה, "this laptop lost its battery" כאן, "its" הוא שם תואר רכושני המציין בעלות של המחשב הנייד.

 • מה הטעות הנפוצה של בלבול בין "its" ל"it's"?

תשובה: הטעות הנפוצה נעוצה בשימוש ב"it's", שהוא כיווץ של "it is" או "it has", כשם תואר רכושני. לדוגמה, " The cat is licking it's paws " אינו נכון. הצורה הנכונה היא " The cat is licking its paws ".

 • היכן הכינויים הרכושניים צריכים לעמוד במשפט ביחס לשם העצם?

תשובה: כינויים רכושניים צריכים לעמוד בפני עצמם כאשר הם מחליפים לחלוטין את שמות העצם שאליהם הם מתייחסים. לדוגמה, "this pen is mine", כאשר "mine" מחליף את שם העצם "pen".

 • באילו מצבים חשוב להשתמש בשם תואר רכושני בהשוואות, ומדוע?

תשובה: יש להשתמש בשמות תואר רכושניים בהשוואות כאשר מציינים בעלות או החזקה. חשוב לכלול אותם לצורך בהירות ודיוק בביטוי מערכות יחסים. לדוגמה, "this is bigger than my sister's" הוא שימוש נכון, והוא מצביע על בעלות של האחות.

לסיכום

שמות תואר רכושניים וכינויים רכושניים – Possessive Adjectives vs. Possessive Pronouns, למרות שהם קשורים זה לזה, הם משרתים תפקידים ברורים ונפרדים בשפה האנגלית. 

על ידי הבנת ההגדרות שלהם, זיהוי המבנים הדקדוקיים שלהם ומודעות להבדלי השימושים שלהם, נוכל לנווט בין הדקויות של החזקה ובעלות, ולהבטיח תקשורת מדויקת ויעילה יותר. כלים לשוניים אלו, עם התפקיד הייחודי של כל אחד מהם, תורמים לעושר ולדיוק של השפה האנגלית.

בין אם אנחנו כותבים, משוחחים עם אנשים או מתעמקים בספרות, הבנה מוצקה של תיאורי הבעלות וכינויי הבעלות מבטיחה דיוק וקוהרנטיות בביטוי הרעיונות והיחסים בין האובייקטים בתוך המשפטים.

אם אתם רוצים ללמד את ילדיכם עוד על שמות תואר רכושניים וכינויים רכושניים – Possessive Adjectives vs. Possessive Pronouns, ונושאי דקדוק נוספים באנגלית מדוברת וכתובה, היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

?What is the primary role of possessive adjectives in a sentence
?How do possessive pronouns differ from possessive adjectives in terms of modifying nouns
?Which of the following is a correct possessive adjective for a plural, third-person owner
?Can possessive pronouns stand alone in a sentence, and what do they replace
?When should possessive adjectives be used in comparisons, and why is it important
This is not your camera; it's ___________
The responsibility for the project is __________
Please return the keys to __________ car
?Is this laptop __________ or __________
The success of the event is __________ responsibility
בדקו את התשובות
סקירת התשובות
Rate this post

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.