Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
200 ביטויים ופתגמים הנפוצים ביותר באנגלית
אוצר מילים
Star icon
05.01.2024
Time icon 4 min
Comment icon 0 הערות

200 ביטויים ופתגמים הנפוצים ביותר באנגלית

תוכן העניינים

למידת ביטויים ופתגמים באנגלית זה כמו לפרום שטיח תרבותי ענק, הכולל בתוכו תובנות רבות לגבי ההיסטוריה, האמונות וסלנג הדיבור של התושבים המקומיים. לכל מדינה, עדה ותרבות בעולם ישנם הביטויים והפתגמים הנפוצים שלה. גם לדוברי האנגלית במדינות השונות יש מגוון רחב של ביטויים ופתגמים שנפוצים יותר או פחות בכל מדינה בהתאם לתרבות המקומית שלה. 

על ידי התעמקות במשמעויות ובתרגומים של ביטויים נפוצים אלה, לומדי האנגלית יכולים לא רק לשפר את כישורי השפה שלהם אלא גם להשיג הבנה מעמיקה יותר של העולם דובר האנגלית. 

אז, בואו "נתפוס את השור בקרניו" ונצלול לתוך עולם הביטויים והפתגמים באנגלית עם 200 הביטויים והפתגמים הנפוצים ביותר:

The Phrase in English The meaning of the Phrase

פירוש הביטוי בעברית

A bird in the hand is worth two in the bush It's better to have a small, certain advantage than the possibility of a greater one that may come to nothing עדיף להצליח במשהו קטן מאשר להיכשל בניסיון למשהו גדול
A drop in the bucket  A very small amount in comparison to what is needed קצת מידי
A leopard can't change its spots  People can't change their fundamental nature אנשים לא יכולים לשנות את הטבע הבסיסי שלהם
A penny for your thoughts  Asking someone what they are thinking לשאול מישהו על מה הוא חושב
A penny saved is a penny earned Saving money is equivalent to earning it חיסכון של כסף שווה ערך לרווח של כסף
A picture is worth a thousand words  Visual representation can convey complex ideas more effectively than words כשרואים מבינים הרבה יותר בקלות על מה מדובר
A rolling stone gathers no moss  Those who keep moving or changing are less likely to stagnate מי שממשיך לזוז ולהשתנות לא קופא במקום
A watched pot never boils When you anxiously wait for something to happen, it seems to take longer כשאתה מאד מצפה שמשהו יקרה, נראה שלוקח לו יותר זמן מהצפוי
Actions speak louder than words What you do is more important than what you say מה שאתה עושה יותר חשוב ממה שאתה אומר
All is fair in love and war In certain situations, any kind of behavior is acceptable במקרים מסוימים, כל התנהגות היא מקובלת 
All roads lead to Rome  There are different ways to reach the same conclusion or destination יש מגוון דרכים להגיע לאותה מסקנה או אותו היעד
All that glitters is not gold Things that appear valuable or attractive on the surface may not be as valuable or good as they seem לא כל מה שנראה טוב מבחוץ הוא גם ככה מבפנים
All that jazz Etcetera;  and so on וכן הלאה
An apple a day keeps the doctor away Eating healthy can prevent illness אכילה בריאה מונעת מחלות
As easy as pie Something very easy to do משהו קל מאד לביצוע
Back to square one  Starting over from the beginning להתחיל מהתחלה
Back to the drawing board Starting over because a plan has failed לתכנן מחדש כי משהו בתוכנית המקורית היה שגוי
Barking up the wrong tree Accusing the wrong person or pursuing a mistaken course of action להאשים את הבן אדם הלא נכון בטעות של מישהו אחר
Beauty is in the eye of the beholder Different people have different opinions about what is beautiful לאנשים שונים יש דעות שונות לגבי יופי
Beggars can't be choosers  When in need, one should accept whatever help is offered כשצריך עזרה מקבלים אותה ממי שמציע
Better late than never It's better for someone or something to be late than never to arrive or to happen עדיף להגיע באיחור מאשר לא להגיע בכלל
Better safe than sorry  It's wiser to be cautious and careful to avoid regrets later עדיף להיות זהיר עכשיו מאשר להצטער אחר כך
Bide one's time  Wait patiently for the right moment להמתין בסבלנות לרגע המתאים
Bite off more than one can chew  Take on a task that is way too big לקחת משימה גדולה מידי
Bite the bullet To endure a painful or difficult situation with courage לסבול באומץ
Break a leg  A way of wishing someone good luck, especially in a performance or undertaking איחול בהצלחה
Burn the midnight oil To work late into the night or early morning hours לעבוד עד אמצע הלילה
Butter someone up Flatter or be excessively nice to gain favor להיות נחמד בשביל להשיג משהו
Cat's out of the bag A secret has been revealed הסוד נחשף
Caught between a rock and a hard place  Facing a difficult decision with no easy solution לעמוד בפני החלטה קשה
Close, but no cigar Almost successful, but not quite כמעט מוצלח
Cold feet Nervousness or fear before doing something important פחד מכישלון
Cross that bridge when you come to it  Deal with a problem when it arises, not before להתמודד עם הבעיה כשהיא מגיעה, לא לפני
Cry over spilled milk Regretting a past action that can't be undone להצטער על משהו שכבר לא ניתן לתקן
Cry over spilt milk  Regretting a past action that can't be undone להצטער על משהו שכבר לא ניתן לתקן
Cry wolf Give a false alarm or raise a false alarm לתת התרעת שווא
Curiosity killed the cat Being too inquisitive or nosy can lead to trouble יותר מידי סקרנות או חטטנות עלולה לגרום לצרות
Don't beat around the bush  Get to the point; be direct תהיה ישיר
Don't bite the hand that feeds you  Don't harm those who help or support you אל תפגע במי שעוזר לך
Don't burn your bridges  Don't do something that will make it impossible to go back אל תעשה משהו שתצטער עליו אחר כך
Don't cast your pearls before swine  Don't offer something valuable to someone who won't appreciate it אל תציע משהו יקר ערך למי שלא מעריך את זה
Don't count your chickens before they hatch Don't make plans based on something that might not happen אל תעשה תוכניות שמבוססות על משהו שלא בטוח שיקרה
Don't cry over spilled milk  Don't waste time worrying about things that have already happened and can't be changed אל תצטער על משהו שכבר לא ניתן לתקן
Don't cut off your nose to spite your face  Don't harm yourself in an attempt to get back at someone else אל תפגע בעצמך בכדי לחזור למישהו אחר
Don't give up the day job  Someone is not very good at something נאמר לאדם שממש לא טוב במשהו שהוא מנסה לעשות
Don't judge a book by its cover Don't judge someone or something based solely on appearance אל תשפוט משהו לפי החיצוניות שלו
Don't put all your eggs in one basket Don't risk everything on the success of one venture אל תסכן את כל מה שיש לך בניסיון להצליח בהרפתקה
Don't put all your eggs into one basket  Don't risk everything on a single venture אל תסכן את כל מה שיש לך בניסיון להצליח בהרפתקה אחת
Don't put the cart before the horse  Do things in the right order; don't get ahead of yourself תעשה את הדברים בסדר הנכון, אל תתקדם לשלב הבא לפני שהצלחת בשלב הנוכחי
Don't throw the baby out with the bathwater Don't discard something valuable along with something undesirable תזהר לא לפגוע במשהו שיקר לך כשאתה מוותר על משהו לא חשוב
Don't throw stones if you live in a glass house Don't criticize others if you have similar weaknesses or vulnerabilities אל תמתח ביקורת על אנשים בנושאים שגם אתה נכשל
Draw a line in the sand  Set a limit beyond which things will be unacceptable לקבוע גבול מראש
Easier said than done  Something is easier to talk about than to do יותר קל לדבר מאשר לעשות
Easy come, easy go  Things acquired or achieved with little effort can be lost just as easily דברים שהשגת בקלות יכולים ללכת בקלות
Egg on your face  To be embarrassed or humiliated להיות מובך
Every cloud has a silver lining Even in difficult situations, there is something positive אפילו במצבים קשים יש משהו חיובי
Every dog has its day Everyone will have a period of success or good fortune לכל אחד יש סיכוי להצליח במשהו יום אחד
Every man for himself Each person should take care of their own interests שכל אחד ידאג לעצמו
Every man has his price  Everyone can be bribed or persuaded if the offer is tempting enough כל בן אדם ניתן לשיכנוע עם מספיק מאמץ
Every rose has its thorn Even beautiful things have their drawbacks גם לדברים יפים במיוחד יש אזורים לא יפים
Feather in one's cap An accomplishment to be proud of משהו להתגאות בו
Fish or cut bait  Make a decision; either proceed with a task or abandon it תקבל החלטה עכשיו או שתוותר
Fish out of water  Someone who is uncomfortable or out of place in a particular situation כשאדם מרגיש לא בנוח בסיטואציה מסויימת
Flash in the pan  Something or someone that briefly attracts attention but has no lasting effect משהו שמושך תשומת לב אבל אין לו השפעה אמיתית
Fly off the handle  To become very angry לכעוס בצורה משמעותית
Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me If someone deceives you once, it's their fault; if it happens again, it's your fault for trusting them. אם דפקו אותך פעם אחת זה אשמתם, אם דפקו אותך פעמיים זו כבא אשמתך כי סמכת עליהם שוב
Fools rush in where angels fear to tread Inexperienced or rash individuals get involved in situations that wiser people would avoid אנשים פזיזים מסתבכים במצבים שאנשים חכמים יותר היו נמנעים מהם
Get your act together Organize and improve your behavior or performance תתאפס ותשפר את ההתנהגות שלך
Give a man a fish, and you feed him for a day Providing someone with the means to do something for themselves is more valuable than doing it for them לתת למישהו את האמצעים להשיג משהו בעצמו עדיף מלתת לו את המשהו הזה
Give someone the benefit of the doubt Believe someone's statement without being critical להאמין למישהו גם כשזה לא בטוח
Give someone the cold shoulder  Ignoring or treating someone with intentional coldness להתעלם ממישהו בכוונה
Go down in flames  To fail in a spectacular and dramatic way להיכשל בצורה דרמתית
Go the extra mile  Put in extra effort or go beyond what is required לעשות עוד קצת מאמץ קטן בכדי להגיע למטרה
Good things come to those who wait  Patience can lead to positive outcomes סבלנות מובילה לתוצאות חיוביות
Green-eyed monster  Jealousy or envy קינאה
Hammer it out Resolve or work through a problem through discussion or negotiation לפתור את הבעיה בכוח
Haste makes waste Acting too quickly may result in mistakes that take more time to fix פעולה פזיזה יכולה לגרום לטעות שיהיה קשה לתקן
Hit the hay  Go to bed; go to sleep לך לישון
Hit the nail on the head  To describe precisely what is causing a situation or problem לתאר בפירוט מה גרם לבעיה
Hit the sack  Go to bed; go to sleep לך לישון
Hitch your wagon to a star Aim high and align yourself with successful people תכוון גבוה ותקיף את עצמך באנשים מוצלחים
In for a penny, in for a pound Once committed, complete the task regardless of the difficulties אם התחייבת, תסיים
In the blink of an eye  Happening extremely quickly משהו שקורה מהר מאד
In the heat of the moment  Acting impulsively without careful thought פעולה פזיזה
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.
Rate this post

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.