Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
10.06.2024
Time icon 10 min

מה זה Heteronyms בשפה האנגלית ואיך משתמשים בהם נכון?

Table of contents

ההטרונימים – Heteronyms הם מילים הנאמרות אותו הדבר אך בעלות הגייה ומשמעויות שונות. זו קבוצת משנה של הומוגרפים – Homographs, שהן מילים שחולקות את אותו איות אך בעלות הגייה ומשמעות שונים. 

ההטרונימים – Heteronyms הם ייחודיים בכך שמשמעותם משתנה בהתאם לאופן הגייתם, מה שהופך את ההקשר לחיוני להבנתם הנכונה.

מה התפקיד והחשיבות של heteronyms

ההטרונימים ממלאים תפקיד משמעותי באנגלית, הם מוסיפים עומק ועושר לשפה. לעתים קרובות הם מופיעים בדיבור יומיומי, בספרות ואפילו בשירה, כאשר ניתן להשתמש במשמעויות הכפולות שלהם כדי להוסיף שכבות של משמעות או הומור.  

כללי הדקדוק והשימוש בהטרונימים – heteronyms

הבנת כללי הדקדוק והשימוש בהטרונימים כרוכה בזיהוי ההקשר שבו הם מופיעים – רמזים בהקשר כגון מילים מסביב להטרונים ומבנה המשפט יכולים לעזור לקבוע את ההגייה והמשמעויות הנכונות.

דוגמאות להגייה והקשר של הטרונימים- heteronyms

כדי להבין טוב יותר את ה- Heteronyms, הבה נסתכל על כמה דוגמאות נפוצות ואת ההגיות והמשמעויות השונות שלהן:

 • Lead (/liːd/ vs. /lɛd/) – הפועל להוביל / שם עצם עופרת 

שימוש במילה כפועל להוביל:   She will lead the team to victory  

שימוש במילה כשם עצם עופרת:   The pipes were made of lead 

 • Tear (/tɪər/ vs. /tɛər/)- פועל לקרוע / שם עצם דמעה

שימוש כשם עצם- דמעה-   A tear rolled down her cheek (Pronounced /tɪər/

שימוש כפועל לקרוע- Be careful not to tear the paper (Pronounced /tɛər/) 

 • Bass (/beɪs/ vs. /bæs/) – שם עצם סוג של דג (בס) – שם עצם בס (צליל)

שימוש במילה כשם עצם דג בס (fish): He caught a huge bass in the lake (Pronounced /beɪs/)

שימוש במילה כשם עצם בס- צליל -(sound): The bass in that song is very deep (Pronounced /bæs/)

 •  Wind (/wɪnd/ vs. /waɪnd/) פועל- לכוון – שם עצם רוח  

As a verb: You need to wind the clock (Pronounced /waɪnd/) שימוש כפועל לכוון

As a noun: The wind is very strong today (Pronounced /wɪnd/ שימוש כשם עצם דמעה

 • Bow (/baʊ/ vs. /boʊ/)-  פועל- להשתחוות- שם עצם קשת (צורה)

שימוש בפועל להשתחוות :   Please bow before the queen (Pronounced /baʊ/)

שימוש כשם עצם קשת : He tied a bow on the gift (Pronounced /boʊ/)

איך להבין את המשמעות של הטרונימים- heteronyms

כאשר אנו נתקלים ב-Heteronym, הקורא יכול להסתמך על רמזים בהקשר של המילה בתוך המשפט או בהמשך הפיסקה כדי לפענח את המשמעות וההגייה הנכונים. 

רמזים אלה יכולים לכלול:

 1. מבנה דקדוקי: ניתן להבין את ההטרונים בהתאם למרכיב שלו במשפט, האם הוא משמש כפועל או כשם עצם.
 2. מילים מסביב: שמות תואר, תארים ומילים אחרות בקרבת ההטרונים יכולים לרמוז על המשמעות שלו.
 3. הקשר כולל: ההקשר הרחב יותר של המשפט או הפיסקה יכול לספק תובנות לגבי הפרשנות הנכונה של ההטרונים.
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טבלת סיכום

Heteronym

Pronunciation 1 Meaning 1 Pronunciation 2

Meaning 2

Close /kloʊs/ Near /kloʊz/ To shut
Wound /wuːnd/ An injury /waʊnd/ Past tense of wind
Row /roʊ/ A line or series /raʊ/ A fight or argument
Read /riːd/ To interpret written words /rɛd/ Past tense of read
Bow /boʊ/ Front of a ship /baʊ/ To bend forward

טעויות נפוצות עם Heteronyms

הטרונים, עם  איות זהה אך ההגייה והמשמעות שונים, מוביל לרוב לטעויות בכתיבה ובדיבור. שגיאות אלו עלולות לגרום לבלבול ולתקשורת שגויה.  

1. הֲגָיָה לֹא נְכוֹנָה:

אחת הטעויות השכיחות ביותר כרוכה בהגייה שגויה של Heteronym, מה שמוביל לאי הבנה של המשמעות המיועדת. לדוגמה:

 • Lead (/liːd/ vs. /lɛd

Mistake: He will lead (/lɛd/) the team to victory

Correction: He will lead (/liːd/) the team to victory

 • Tear (/tɪər/ vs. /tɛər/)

Mistake: She shed a tear (/tɛər/) as she watched the sad movie

Correction: She shed a tear (/tɪər/) as she watched the sad movie

 • Bass (/beɪs/ vs. /bæs/)

Mistake: He enjoys listening to bass (/beɪs/) music

Correction: He enjoys listening to bass (/bæs/) music

2. אי הבנת ההקשר של המשפט, דבר שיכול לשנות לחלוטין את המשמעות של משפט:

 • Wind (/wɪnd/ vs. /waɪnd/ 

Mistake: Please wind (/wɪnd/) the clock

Correction: Please wind (/waɪnd/) the clock

 • Bow (/baʊ/ vs. /boʊ/)

Mistake: He made a bow (/boʊ/) after his performance

Correction: He made a bow (/baʊ/) after his performance

 • Row (/roʊ/ vs. /raʊ/)

Mistake: They had a row (/roʊ/) about the best route to take

Correction: They had a row (/raʊ/) about the best route to take

3. שימוש לא נכון בכתיבה:

שגיאות כתיבה מתרחשות לעתים קרובות כאשר נעשה שימוש ב-Heteronym שגוי, במיוחד בטקסט שבו חסרים רמזים להגייה. זה יכול לגרום למשפטים מבלבלים או לא נכונים מבחינה דקדוקית:

 • Read (/riːd/ vs. /rɛd/)

Mistake: Yesterday, I read (/riːd/) a fascinating book

Correction: Yesterday, I read (/rɛd/) a fascinating book

 • Wound (/wuːnd/ vs. /waʊnd/)

Mistake: He wound (/wuːnd/) the clock last night

Correction: He wound (/waʊnd/) the clock last night

 • Close (/kloʊs/ vs. /kloʊz/)

Mistake: The store will close (/kloʊs/) at midnight

Correction: The store will close (/kloʊz/) at midnight

טיפים להימנע מהטעויות הנפוצות

 1. יש לשים לב להקשר – שקלו היטב את המילים שמסביב ואת ההקשר הכולל כדי לקבוע את המשמעות וההגייה הנכונים.
 2. תרגול הגייה – תרגלו באופן קבוע את הגיית ה- Heteronyms במשפטים שונים כדי להכיר את הצלילים השונים שלהם.
 3. קראו בקול רם – קריאת המשפטים בקול יכולה לסייע בזיהוי שגיאות הגייה פוטנציאליות שעלולות להתרחש בעת קריאה בשקט.
 4. השתמשו במילונים ובמדריכי הגייה – כדאי להשתמש במילונים ובמדריכי הגייה מקוונים כדי ללמוד את ההגיות והמשמעויות הנכונות של ה- Heteronyms.
 5. כתבו משפטי תרגול – צרו משפטים באמצעות Heteronyms כדי לתרגל שימוש נכון בהם בכתיבה. זה מחזק את ההבנה ואת השימוש הנכון.

שאלות ותשובות להבנת הנושא

 • מהם Heteronyms וכיצד הם שונים מ- homographs?

תשובה: Heteronyms הם מילים המאויתות אותו הדבר אך בעלות הגייה ומשמעויות שונות. הם קבוצת משנה של Homographs, שהן מילים שחולקות את אותו איות ללא קשר להגייה. ההבדל העיקרי הוא שלהטרונימים ספציפית יש הגיות שונות בהתאם למשמעותן, בעוד להומוגרפיות עשויות להיות אותה הגייה.

 • תנו דוגמה להטרונים והסבירו את המשמעויות וההגיות השונות שלו?

תשובה: דוגמה נפוצה להטרונים היא המילה "Lead". כאשר מבטאים אותו /liːd/, זהו פועל שמשמעותו להנחות או לכוון, כמו ב"she will lead the team to victory". כאשר מבטאים אותו /lɛd/, זהו שם עצם המתייחס לסוג של מתכת, כמו ב"the pipes are made of lead".

 • כיצד ההקשר יכול לעזור בקביעת ההגייה והמשמעות הנכונות של הטרונימים?

תשובה: רמזים בהקשר כגון מילים מסביב, מבנה דקדוקי והמשמעות הכוללת של המשפט יכולים לסייע בקביעת ההגייה והמשמעות הנכונות של הטרונים.

 • מהן הטעויות הנפוצות שאנשים עושים בהטרונימים, וכיצד ניתן להימנע מהן?

תשובה: הטעויות הנפוצות בהטרונימים כוללות הגייה שגויה ואי הבנת ההקשר, מה שמוביל למשמעויות שגויות. ניתן להימנע מטעויות אלו על ידי תשומת לב רבה להקשר, תרגול הגייה באופן קבוע, קריאת משפטים בקול ושימוש במילונים ובמדריכי הגייה כדי ללמוד את המשמעויות והצלילים הנכונים.

 • מדוע חשוב להבין את משמעות ההטרונימים בשפה האנגלית?

תשובה: ההטרונימים חשובים כי הם מוסיפים עושר ומורכבות לשפה האנגלית. הם מופיעים לעתים קרובות בדיבור יומיומי, בספרות ובשירה, כאשר המשמעויות הכפולות שלהם יכולות לשמש להומור, משחקי מילים ושכבות עמוקות יותר של משמעות. הבנת ההטרונימים עוזרת לשפר את ההגייה, ההבנה והשליטה הכללית בשפה.

לסיכום

Heteronyms הם היבט ייחודי ומאתגר של השפה האנגלית, המציעים עושר ומורכבות באמצעות האיות הזהים שלהם אך הגייה ומשמעויות שונות. הבנה ושימוש נכון בהטרונים חיוניים לתקשורת ברורה ולמיומנות השפה.

כדי לשלוט ב- Heteronyms, חשוב לשים לב לרמזי הקשר, לתרגל הגייה ולהבין את הדקדוק. ניתן להימנע מטעויות נפוצות כגון הגייה שגויה ואי הבנת הקשר באמצעות תרגול קבוע ושימוש במשאבים כמו מילונים ומדריכי הגייה.

ההטרונימים ממלאים תפקיד משמעותי גם בספרות ובשירה, ומוסיפים עומק באמצעות משחקי מילים וכפל משמעויות. על ידי שליטה בהטרונימים, הלומדים יכולים לשפר את ההבנה וההערכה שלהם ליופי הניואנסים של האנגלית.

אם אתם רוצים ללמד את ילדיכם עוד על הניואנסים של השימוש ב-Heteronyms ונושאי דקדוק נוספים באנגלית מדוברת וכתובה, היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

?What is a heteronym
?Which of the following pairs is a heteronym
?How do heteronyms differ from homographs
?In the sentence "He will lead the team," how is "lead" pronounced
?Which context clue helps determine the correct pronunciation of a heteronym
She had to _____ the clock before it would work again
After the concert, the musician took a _____ on the stage
The fisherman caught a large _____ in the lake
He was careful not to _____ the delicate fabric
The pipes in the old house were made of _____, which is a heavy metal
בדקו את התשובות
Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.