Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
מהם פעלי העזר ה- Auxiliary Verbs ואיך משתמשים בהם ביעילות?
דקדוק
Star icon
14.12.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 הערות

מהם פעלי העזר ה- Auxiliary Verbs ואיך משתמשים בהם ביעילות?

תוכן העניינים

השפה האנגלית היא מבוך של כללים ומבנים, ולפעלי עזר – Auxiliary Verbs יש תפקיד מכריע בניווט בשטח המורכב הזה. פעלי העזר ידועים גם בתור פעלים מסייעים, מסייעים ביצירת זמני הפועל, מצבי רוח, קולות והיבטים שונים נוספים. 

במאמר מקיף זה נספק לקוראים הבנה מקיפה של פעלי עזר – Auxiliary Verbs , ונבהיר את המבנים השונים של המשפטים הכוללים פעלי עזר. בנוסף נמחיש את השימוש בפעלי עזר באמצעות דוגמאות ותרגול פעלי עזר באנגלית.

הגדרת פעלי עזר – Defining Auxiliary Verbs

פעלי עזר הם מרכיבים חיוניים בדקדוק האנגלי. הם פועלים בשילוב עם הפעלים הראשיים במשפט כדי להעביר משמעויות וניואנסים שונים. פעלי העזר מסייעים ביצירת ביטויי פועל ותורמים למורכבות הכוללת של מבני המשפטים. 

פעלי העזר העיקריים באנגלית הם "Be", "Have" ו"Do", וכל אחד מהם ממלא תפקידים נפרדים בבניית הזמנים שונים וליצירת ביטויי Phrasal Verbs.

סוגי פעלי עזר – Types of Auxiliary Verbs

א. פעלי עזר ראשוניים – Primary Auxiliaries

"Be" – משמש ליצירת זמנים מתמשכים וקול פסיבי.

 • Example: She is reading a book. (Continuous tense)
 • Example: The book is being read by her. (Passive voice)

"Have" – משמש ליצירת זמנים מושלמים 

 • Example: They have finished the project. (Present perfect)
 • Example: She had visited the museum before. (Past perfect)

"Do" – משמש ליצירת שאלות ומשפטי שלילה בהווה פשוט ובעבר פשוט

 • Example: Do you like chocolate? (Question)
 • Example: I do not understand. (Negative)

ב. פעלי עזר מודאליים – Modal Auxiliaries

פעלי עזר מודאליים מבטאים אפשרות, הכרח, רשות, יכולת ועוד. 

פעלי העזר המודאליים הנפוצים ביותר הם:

 • Can
 • Could
 • Will
 • Would
 • Shall
 • Should
 • May
 • Might
 • Must

המבנה של משפט המכיל Modal Auxiliaries:

 • Subject + Modal + Main Verb + (Object)
 • .Example: She can sing beautifully
 • .Example: You must complete the assignment

מבנה אופייני למשפטים המכילים פועל עזר – Structures of Auxiliary Verbs

הבנת המבנים של פעלי העזר חיונית לצורך בניית משפטים מדויקים ונכונים מבחינה דקדוקית. 

בואו נחקור את המבנים עם כמה דוגמאות של פעלי עזר באנגלית כדי לשפר את ההבנה:

Present Simple Tense

 1. Affirmative Structure:
  • Subject + Main Verb + Object
  • .Example: He plays the piano
 2. Negative Structure:
  • Subject + Do/Does + Not + Main Verb + Object
  • .Example: They do not eat meat
 3. Interrogative Structure:
  • ?Do/Does + Subject + Main Verb + Object
  • ?Example: Do you like coffee

Present Continuous Tense

 1. Affirmative Structure:
  • Subject + "To Be" (am/is/are) + Main Verb + -ing + Object
  • .Example: She is studying for exams
 2. Negative Structure:
  • Subject + "To Be" (am/is/are) + Not + Main Verb + -ing + Object
  • .Example: We are not playing video games
 3. Interrogative Structure:
  • ?"To Be" (am/is/are) + Subject + Main Verb + -ing + Object
  • ?Example: Are you watching the movie

Present Perfect Tense

 1. Affirmative Structure:
  • Subject + "Have/Has" + Past Participle + Object
  • .Example: They have visited Paris
 2. Negative Structure:
  • Subject + "Have/Has" + Not + Past Participle + Object
  • .Example: She has not finished the book
 3. Interrogative Structure:
  • ?"Have/Has" + Subject + Past Participle + Object
  • ?Example: Have you ever been to London

Modal Auxiliary Verbs in Action

פעלי עזר מודאליים מוסיפים ניואנסים למשפטים, ומבטאים דרגות של אפשרות, חובה, יכולת או רשות. 

בואו נחקור את היישום שלהם בהקשרים שונים:

A. Expressing Ability

Modal

Affirmative Negative

Interrogative

Can .She can swim .He cannot dance ?Can you play the guitar

 

B. Indicating Possibility

Modal

Affirmative Negative

Interrogative

Might .It might rain later .They might not come ?Might we have a moment of your time

 

C. Expressing Necessity

Modal

Affirmative Negative

Interrogative

Must .You must submit the report .She must not be late ?Must I attend the meeting
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

שגיאות וטעויות נפוצות

הבנת המבנה ואופן השימוש בפעלי עזר יכולה לעזור להימנע משגיאות נפוצות. 

לדוגמה, בהצהרות ובשאלות שליליות, פועל העזר "do" משמש ליצירת המבנה השלילי וגם לצורך ביטוי שאלות – הן בהווה פשוט והן עבר פשוט. 

אי הכללת "do" במבנים אלה עלול לגרום לטעויות דקדוקיות.

שאלות ותשובות להבנה

1. מהי המטרה העיקרית של פעלי עזר באנגלית?

תשובה: פעלי עזר משרתים את המטרה העיקרית של סיוע לפעלים העיקריים ביצירת הזמנים השונים, תיאור מצבי רוח, קולות והיבטים שונים. הם מספקים מידע נוסף על הפעולה או המצב המובע על ידי הפועל הראשי, ומסייעים בהעברת ניואנסים כמו זמן, אפשרות, חובה ועוד.

2. תנו דוגמה למשפט שבו פועל העזר "Be" משמש ליצירת הקול הפסיבי – Passive Voice

תשובה: במשפט "The cake was baked by Mary", פועל העזר "be" משמש ליצירת הקול הפסיבי. כאן, "was" מצביע על כך שפעולת האפייה היא בעבר, ומרי היא זו שביצעה את הפעולה.

3. במה שונים פעלי עזר מודאליים מפעלי עזר ראשוניים?

תשובה: פעלי עזר מודאליים, כגון "can", "may", "must" ואחרים, מבטאים רמות שונות של רשות והכרח, המעידים על יחסו של הדובר כלפי הסבירות, ההכרח או ההרשאה של הפעולה. לעומתם, פעלי עזר ראשוניים כמו "be", "have" ו"do" תורמים להיווצרות הזמנים ואינם קשורים מטבעם לביטויי מודאליות.

4. מה תפקידו של פועל העזר "Do" ביצירת שאלות ומשפטי שלילה בזמנים הווה פשוט ועבר פשוט.

תשובה: פועל העזר "do" משמש ליצירת שאלות ומשפטי שלילה בהווה פשוט ועבר פשוט. בהווה פשוט, הוא מקבל את הצורה "do" עבור נושאים רבים ו"does" עבור נושא יחיד. בעבר פשוט, זה הופך להיות "did" ללא קשר לנושא. לדוגמה:

 • .Affirmative: She plays the guitar
 • .Negative: She does not play the guitar
 • ?Interrogative: Does she play the guitar

5. תנו דוגמה למשפט באמצעות פועל עזר מודאלי כדי להביע אפשרות.

תשובה: במשפט "It might rain later" , פועל העזר המודאלי "might" משמש לביטוי אפשרות של גשם. השימוש ב"might" מצביע על כך שיש סיכוי או סבירות להתרחשות גשם בעתיד, ללא ודאות.

לסיכום

שליטה ותרגול פעלי עזר באנגלית היא חיונית ליצירת משפטים נכונים מבחינה דקדוקית ומתאימים להקשר. 

במדריך מקיף זה חקרנו את פעלי העזר הראשוניים ופעלי העזר המודאליים, את המבנים שלהם ואת היישומים בהתאם לזמן של המשפט ומצבי הרוח השונים. 

אם נאמץ את המורכבויות של פעלי העזר ונתרגל את השימוש בהם, נוכל לראות את השליטה שלנו בדקדוק האנגלי עולה ומשתפרת. 

רוצים ללמד את ילדיכם עוד על Auxiliary Verbs ונושאי דקדוק נוספים באנגלית מדוברת וכתובה? 

היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Auxiliary Verbs Test

?What is the primary function of auxiliary verbs in English grammar
?Which of the following is a primary auxiliary verb used to form continuous tenses and passive voice
?What is the role of modal auxiliary verbs in a sentence
?In the sentence "They have not visited the museum," which auxiliary verb is used to form the negative
?Which auxiliary verb is used in the present simple tense to form questions and negatives
.She ____________ to the party last night
.I ____________ watch TV when I was a child
.You ____________ submit your application by the deadline
?__________ they visited the famous landmarks in the city
.She ____________ interested in learning a new language
בדקו את התשובות
סקירת התשובות
Rate this post

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.