Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
02.07.2024
Time icon 10 min

הביטוי "As Soon As …" באנגלית, מה המשמעות שלו ואיך משתמשים בו?

Table of contents

הביטוי "…As Soon As " הוא צירוף נפוץ באנגלית המשמש לציון שאירוע אחד יקרה מיד אחרי אירוע אחר. הביטוי הזה חיוני לצורך העברת מידע על רצפי אירועים ונמצא בשימוש נרחב הן באנגלית המדוברת והן כתובה. 

במאמר זה נחקור את המשמעות של "…As Soon As ", נלמד על אופן השימוש בו בליווי הסברים ודוגמאות רבות. בנוסף נתייחס לטעויות הנפוצות בשימוש בביטוי המשמעותי הזה ונציג טבלאות סיכום לעיון מהיר ולהקלת ההבנה של הנושא.

הגדרה של "…As Soon As "

"As Soon As" הוא צירוף כפיף שמקשר בין שני סעיפים. משתמע מכך שהפעולה בסעיף הראשי תתרחש מיד לאחר הפעולה בסעיף הכפיף.

לדוגמה: .I will call you as soon as I arrive

הסבר: פעולת ההתקשרות תתרחש מיד לאחר ההגעה.

אופן השימוש ב"בהקדם"

1. אירועים עתידיים: "As Soon As" משמש לעתים קרובות כדי לדון באירועים עתידיים שבהם אירוע אחד צפוי לעקוב מייד אחרי אירוע אחר.

לדוגמה: .We will leave as soon as the rain stops

הסבר: היציאה תתרחש מיד לאחר הפסקת הגשם.

2. פעולות מיידיות: "As Soon As" יכול להצביע על פעולות מיידיות בהווה או בעתיד.

לדוגמה: .Please notify me as soon as you receive the package

הסבר: ההודעה צריכה להתרחש מיד עם קבלת החבילה.

3. אירועי עבר: "As Soon As" יכול להתייחס גם לאירועי עבר שקרו ברצף מהיר. 

לדוגמה: .She left as soon as she heard the news

הסבר: עזיבתה הגיעה מיד לאחר ששמעה את החדשות.

דוגמאות ל"As Soon As"במשפטים

1. אירועים עתידי:

 • .I will send you the report as soon as it is ready

כלומר, הדוח יישלח מיד לאחר הכנתו.

2. פעולה מיידית:

 • .Call me as soon as you get home

כלומר, יש לבצע את השיחה מיד עם ההגעה הביתה.

3. אירוע עבר:

 • .He called the doctor as soon as he felt the pain

כלומר, השיחה לרופא נעשתה מיד לאחר תחושת כאב.

4. הצהרה מותנית:

 • .You can have dessert as soon as you finish your dinner

כלומר, קינוח מותר מיד לאחר סיום ארוחת הערב.

האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טעויות נפוצות בשימוש עם "As Soon As"

1. התאמת זמנים: יש חשיבות מכרעת להקפדה על התאמה נכונה של הזמנים בין שני הסעיפים של המשפט.

 • .Mistake: I will call you as soon as I arrived
 • .Correction: I will call you as soon as I arrive

הסבר: שני הסעיפים צריכים להיות בזמן עתידי.

2. שימוש בפסיקים: מיקום לא נכון של הפסיקים יכול לשנות את המשמעות של המשפט או להפוך אותו למסורבל מידי.

 • .Mistake: As soon as, she arrives, we will start the meeting
 • .Correction: As soon as she arrives, we will start the meeting

הסבר: אין צורך בפסיק לאחר "As Soon As".

3. רצף אירועים שגוי: ערבוב של רצף האירועים יכול לבלבל את המשמעות שהדובר מעוניין להעביר.

 • .Mistake: I will finish my homework as soon as I watch TV
 • .Correction: I will watch TV as soon as I finish my homework

הסבר: יש לוודא שרצף האירועים הוא הגיוני.

4. שימוש יתר ב"As Soon As"במשפט בודד: השימוש ב"As Soon As" יותר מפעם אחת במשפט בודד עלול להפוך אותו למיותר ולא ברור.

 • .Mistake: I will call you as soon as I arrive and as soon as I get the information
 • .Correction: I will call you as soon as I arrive and get the information

הסבר: יש לפשט כדי למנוע יתירות.

טבלאות סיכום

"Table 1: Uses of "As Soon As

Context

Example

Explanation

Future Event I will call you as soon as I arrive Call happens immediately after arriving
Immediate Action Notify me as soon as the package arrives Notification happens immediately upon package arrival
Past Event She left as soon as she heard the news Departure followed immediately after hearing news
Conditional Action You can play as soon as you finish your chores Playtime starts immediately after chores are finished

 

"Table 2: Common Mistakes with "As Soon As

Mistake

Correction

Explanation

I will call you as soon as I arrived I will call you as soon as I arrive Tense agreement: both clauses should be in future tense
As soon as, she arrives, we will start the meeting As soon as she arrives, we will start the meeting "No comma is needed after "as soon as
I will finish my homework as soon as I watch TV I will watch TV as soon as I finish my homework Ensure the sequence of events is logical
I will call you as soon as I arrive and as soon as I get the information I will call you as soon as I arrive and get the information Avoid redundancy by simplifying the sentence

 

"Table 3: Tense Agreement with "As Soon As

Clause 1 Tense

Clause 2 Tense

Example

Present Simple Present Simple .As soon as she arrives, we start the meeting
Future Simple Present Simple .I will call you as soon as I arrive
Past Simple Past Simple .She left as soon as she heard the news
Present Perfect Present Simple .As soon as I have finished, I will call you

"שימושים מתקדמים ל "As Soon As

 • אירועים עתידיים

כאשר אנו דנים באירועים עתידיים, "As Soon As" עוזר לציין שפעולה אחת תעקוב אחרי השניה מקרוב בציר הזמן. הוא משמש בדרך כלל כדי להביע תוכניות, כוונות או תנאים לפעילויות עתידיות.

לדוגמה: We will start the meeting as soon as the boss arrives

הסבר: הפגישה תתחיל מיד לאחר הגעת הבוס.

 • פעולות מיידיות

בהקשרים הדורשים פעולות מיידיות, "As Soon As" מדגיש את הצורך בזריזות. שימוש זה נמצא לעתים קרובות בהוראות, פקודות או בקשות דחופות. 

לדוגמה: Send the report as soon as you finish it

הסבר: יש לשלוח את הדוח מיד לאחר השלמתו.

 • אירועי העבר

כאשר אנו מתייחסים לאירועים קודמים שקרו בעבר, "As Soon As" מדגיש שאירוע אחד בא במהירות אחרי האירוע שקדם לו. ביטוי זה יכול להיות משמעותי בעת סיפור סיפורים או בתיאור מקרים שקרו בעבר.

לדוגמה: He called the police as soon as he saw the accident

הסבר: הקריאה למשטרה נעשתה מיד עם עדות לתאונה.

 • הצהרות מותנות

"As Soon As" שימושי בהצהרות מותנות כדי לקבוע את התזמון לפעולות או להרשאות של משימה אחת בהתבסס על השלמת משימה אחרת.

לדוגמה: You can go out as soon as you finish your homework

הסבר: אישור יציאה ניתן מיד לאחר סיום שיעורי הבית.

 • הווה מתמשך מושלם – Present Continuous Perfect

במקרים מסוימים, משתמשים ב"As Soon As" בזמן הווה מושלם כדי לציין שפעולה מסוימת תושלם לפני תחילת פעולה אחרת.

לדוגמה: As soon as I have finished my work, I will join you

הסבר: פעולת גמר עבודות תושלם לפני ההצטרפות.

 • הדגשת דחיפות

שימוש "As Soon As" יכול להוסיף תחושת דחיפות להצהרה, ולהבהיר שאין לעכב את הפעולה השנייה.

לדוגמה: Call me as soon as you hear anything

הסבר: יש לבצע את השיחה מיד עם קבלת כל חדשות.

לסיכום

הביטוי "As Soon As" הוא צירוף משמעותי ומכריע בשפה האנגלית. הוא מאפשר לדוברים לקשר בין פעולות ואירועים בצורה ברורה ובזמן המתאים. 

על ידי הבנת השימוש הנכון בביטוי זה, הימנעות מהטעויות הנפוצות והתחשבות בתיאום הזמנים בין חלקי המשפטים, נוכל להשתמש ביעילות ב- "As Soon As" כדי לשפר את התקשורת שלנו באנגלית. טבלאות הסיכום המסופקות כאן מציעות הפניות מהירות כדי לחזק את הלמידה ולהבטיח יישום נכון בהקשרים השונים. 

השליטה ב"As Soon As" מאפשרת לנו ביטוי מדויק ודינמי של רצפים, תנאים ופעולות מיידיות באנגלית.

אם אתם רוצים ללמד את ילדיכם עוד על הניואנסים של השימוש ב"As Soon As" ונושאי דקדוק נוספים באנגלית מדוברת וכתובה, היכנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Test: Understanding "As Soon As" – Meaning and Usage

?”What does "as soon as" express in the sentence "I will call you as soon as I arrive
?Which sentence correctly uses "as soon as" to indicate future events
?In which context is "as soon as" used to discuss past events
?”What is a common mistake when using "as soon as
?Which of the following sentences uses "as soon as" correctly
.We will start the meeting ____________ the boss arrives
.She will notify us ____________ she gets the results
I finish my homework; I will go out to play ____________
.He left the party ____________ he heard the news
.We will eat dinner ____________ the food is ready
בדקו את התשובות
Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.