Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
מהם Adjectives and Adverbs (שם תואר ותיאור הפועל)?
דקדוק קל
Star icon
28.09.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 הערות

מהם Adjectives and Adverbs (שם תואר ותיאור הפועל)?

תוכן העניינים

בשפה האנגלית, שמות התואר ותאורי הפועל הם כמו האומנים והמלחינים שמוסיפים למשפטים שלנו צבעים חיים ומנגינות הרמוניות. שני מרכיבי השפה הללו, החולקים מספר קווי דמיון, וממלאים תפקידים שונים בהפיכת הביטויים שלנו למפורטים ומדויקים יותר. 

במאמר מקיף זה, נתעמק בתחום המרתק של שמות תואר ותארי פועל, נפרוט את השימושים בהם, נחקור את המשותף ביניהם, ונשפוך אור על ההבדלים ביניהם. 

באמצעות הסברים ברורים ודוגמאות להמחשה, תקבלו הבנה מעמיקה יותר כיצד הכלים הלשוניים הללו משפרים את התקשורת שלנו באנגלית.

Adjectives:

מהו שם תואר Adjective ולמה הוא משמש?

שמות תואר Adjectives  הם מילים תיאוריות שמשנות או מספקות מידע נוסף על שמות עצם או כינויים. הם משמשים להוסיף פרטים, צבע ועומק לשפה שלנו. 

ניתן להשתמש בשמות תואר בדרכים שונות. להלן טבלה המסכמת את מגוון השימושים האפשריים לשמות תואר – Adjectives : 

Use Function Examples
Descriptive Adjectives Provide details and qualities A beautiful sunset, a red car
Quantitative Adjectives Indicate quantity or number Three little pigs, many books
Demonstrative Adjectives Point out specific things This book, those flowers
Possessive Adjectives Show ownership or possession My cat, their house
Interrogative Adjectives Ask questions Which color, whose shoes?

 

 • שמות תואר תיאוריים – Descriptive Adjectives :

מתארים ונותנים מידע נוסף על המאפיינים של שם עצם.

לדוגמה: A beautiful sunset painted the sky in shades of orange and pink.

 • שמות תואר כמותיים – Quantitative Adjectives :

מתארים ונותנים מידע נוסף על הכמות של שם עצם.

לדוגמה: The store had three little pigs for sale.

 • שמות תואר מדגימים – Demonstrative Adjectives :

מצביעים על שם עצם ספציפי.

לדוגמה: This book is my favorite among the ones on the shelf

 • שמות תואר משייכים – Possessive Adjectives :

מצביעים על שייכות או החזקה של שם עצם ספציפי.

לדוגמה: My cat is sleeping on the couch

 • שמות תואר מתעניינים – Interrogative Adjectives :

שמות תואר המשמשים לצורך שאילת שאלות או התעניינות בשם העצם

לדוגמה: Which color do you prefer for your room?

 

סדר השימוש בשמות התואר

כאשר משתמשים במשפט במספר שמות תואר מסוגים שונים לתיאור אותו שם עצם, קיים סדר מבני ביניהם, הנותן קדימות של שם תואר אחד כלפי האחר: 

 1. דעה: שמות תואר המביעים דעות או שיפוטים (למשל, beautiful, ugly).
 2. גודל: שמות תואר המציינים גודל (למשל, large, small).
 3. גיל: שמות תואר המציינים גיל (למשל, old, young).
 4. צורה: שמות תואר המתארים צורה (למשל, round, square).
 5. צבע: שמות תואר המציינים צבע (למשל, blue, red).
 6. מוצא: שמות תואר המציינים מוצא או לאום (למשל, French, Chinese).
 7. חומר: שמות תואר המייצגים את הרכב החומר (למשל, wooden, metallic).
 8. מטרה: שמות תואר המציינים מטרה או שימוש (למשל, cooking, gardening).

סדר זה עוזר לשמור על בהירות וקוהרנטיות במשפטים. לדוגמה, מקובל יותר לומר " a beautiful small round wooden table " ולא " a wooden round small beautiful table".

Adverbs:

מהו תיאור הפועל Adverb ולמה הוא משמש?

תיאורי הפועל – Adverbs הן מילים מגוונות שמשנות ומתארות פעלים, שמות תואר, תארים אחרים או משפטים שלמים. הם משמשים לספק מידע על איך, מתי, איפה, או באיזו מידה מתבצעת פעולה. 

תיאורי הפועל באים בצורות שונות ויש להן מספר שימושים. להלן טבלה המסכמת את מגוון השימושים האפשריים לשמות תואר – Adverbs : 

Use Function Examples
Adverbs of Manner Describe how an action is done She sings beautifully.
Adverbs of Time Indicate when an action occurs They arrived early.
Adverbs of Place Specify where an action takes place He looked everywhere.
Adverbs of Degree Modify the intensity of an adjective or adverb It's very hot today.
Adverbs of Frequency Express how often an action happens I exercise daily.

 

 • תיאור אופן הפעולה – Adverbs of Manner :

מתארים את האופן או איך הפעולה מתבצעת.

לדוגמה: She sings beautifully.

 • תיאור זמן הפעולה – Adverbs of Time :

מתארים מתי הפעולה מתבצעת.

לדוגמה: They arrived early for the meeting.

 • תיאור מקום הפעולה – Adverbs of Place :

מתארים איפה הפעולה מתבצעת.

לדוגמה: He looked everywhere for his keys.

 • תיאור הרמה של הפעולה – Adverbs of Degree :

מתארים את הרמה של הפעולה שמתבצעת, "עד כמה", אך לא באופן מספרי אלא איכותי

לדוגמה: It's very hot today

 • תיאור התדירות של הפעולה – Adverbs of Degree :

מתארים את התדירות של הפעולה שמתבצעת, כמה פעמים הפעולה חוזרת על עצמה, או כל כמה זמן

לדוגמה: I exercise daily to stay healthy

המשותף והשונה בין שם התואר ותואר הפועל – Adverbs vs. Adjectives

אחד המקורות הנפוצים ביותר לבלבול בשפה האנגלית הוא ההבחנה בין שם התואר לתואר הפועל.

להלן כמה מההבדלים העיקריים שיסייעו לנו להבדיל ביניהם ודעת להשתמש נכון בכל אחד מהם:

1.Adjectives מתארים שמות עצם או כינויים, ו- adverbs מתארים פעלים, שמות תואר או תיאורי פועל אחרים.

Adjective example: The happy child played in the park. (modifying "child")

Adverb example: She smiled happily. (modifying "smiled")

2.Adjectives בדרך כלל עונים על שאלות כמו "What kind?" or "Which one?", ואילו Adverb עונים על שאלות כמו "How?" "When?" "Where?" or "To what degree?"

Adjective example: Blue flowers are my favorite. (What kind?)

Adverb example: He arrived early for the meeting. (When?)

3.המיקום במשפט – Adjectives בד"כ מגיעים לפני שם העצם שאותו הם מתארים, בעוד ש-Adverb יכולים להגיע במגוון של מיקומים שונים בתוך המשפט בהתאם לקונטקסט.

להלן טבלת סיכום – מה ההבדל בין Adjectives and Adverbs:

Aspect Adjectives Adverbs
What They Modify Nouns and pronouns Verbs, adjectives, and adverbs
Questions They Answer "What kind?" or "Which one?" "How?" "When?" "Where?" "To what degree?"
Placement Usually before the noun they modify Can appear in various positions in a sentence

 

להלן כמה מהמאפיינים הדומים בין Adjectives and Adverbs:

 1. פונקציות תיאוריות: גם שמות התואר וגם תארי הפועל משמשים לספק מידע ופרטים נוספים במשפטים, לשיפור משמעותם ובהירותם.
 2. פונקציות משנות: שני סוגי המילים מתפקדים כמשנים, ומוסיפים עומק וספציפיות למילים שהם משנים.

 

דוגמאות למשפטים המכילים שמות תואר ותאורי פועל:

Adjective Examples:

 1. The red roses in the garden are blooming beautifully. (Adjective modifying "roses")
 2. She bought a new dress for the party. (Adjective modifying "dress")
 3. The delicious aroma from the kitchen made everyone hungry. (Adjective modifying "aroma")

Adverb Examples:

 1. He sings beautifully. (Adverb modifying the verb "sings")
 2. She worked very hard to complete the project. (Adverb modifying the adverb "hard")
 3. The car stopped abruptly. (Adverb modifying the verb "stopped")

בדוגמאות אלה, Adjectives & Adverbs ממלאים תפקידים ברורים ומשמעותיים במתן מידע נוסף ובשיפור המשפטים.

האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

לסיכום,

שמות התואר ותארי הפועל – Adjectives & Adverbs הם מרכיבים בסיסיים של השפה האנגלית המוסיפים עומק, צבע ודיוק לביטויים שלנו. בעוד שהם חולקים פונקציות משותפות רבות כנותני הסבר ומשנים את האובייקט שהם מתייחסים אליו, הם שונים מבחינת מה שהם משנים והשאלות שהם עונים עליהם. שמות תואר משפרים שמות עצם וכינויים, עונים על שאלות הקשורות ל" What kind?" או " Which one?" לעומת זאת, תיאורי הפועל משנים פעלים, תארים או שמות תואר אחרים, ומספקים תשובות לשאלות כמו "how?" "when?" "where?" או " To what degree?"

באמצעות הבנה של ההבדלים הללו והבנה מעמיקה של השימוש בהן, אנחנו יכולים לחדד את כישורי השפה שלנו, ליצור משפטים שהם לא רק נכונים מבחינה דקדוקית אלא גם עשירים ומלאי הבעה.

שאלות ותשובות בנושא Adjectives & Adverbs:

1.מה השימוש העיקרי של Adjective במשפט?

התפקיד העיקרי של שם תואר במשפט הוא לשנות או לתאר שמות עצם או כינויים על ידי מתן מידע נוסף על תכונותיהם או מאפייניהם.

2.תנו דוגמה ל- Quantitative Adjective במשפט?

שם תואר כמותי מתאר את הכמות של שם העצם שאליו הוא מתייחס.

לדוגמה: "Three" dogs were playing in the park

3.מה ההבדל העיקרי בין Adjective and Adverbs ?

שמות תואר עונים על שאלות הקשורות ל" What kind?" או " Which one?" לעומת זאת, תיאורי הפועל מספקים תשובות לשאלות כמו "how?" "when?" "where?" או " To what degree?"

4.מה מתאר Adverb of Manner במשפט ?

Adverb of Manner מתאר את האופן, או איך הפעולה מבוצעת.

לדוגמה: "She sings beautifully."

5.במה Adverb of Time שונה מ- Adverb of Place ?

Adverb of Time מסביר מתי הפעולה מבוצעת ו- Adverb of Placeמסביר איפה הפעולה מתבצעת

לדוגמה: "They arrived early" (time) and "He looked everywhere" (place)

6.האם Adverb יכול לתאר Adjective או Adverb אחר ?

כן, תואר הפועל יכול לתת תיאור נוסף גם לשם תואר וגם לתואר פועל אחר.

לדוגמה: "She ran very quickly to catch the bus."  

במשפט הזה "very" – an adverb מתאר את the adjective "quickly," ומצביע על "עד כמה" המהירות גבוהה

Adjectives and Adverbs Test

?What is the primary function of an adjective in a sentence
?Which of the following is an example of a demonstrative adjective
:Adjectives of quantity indicate
?In the sentence, "She bought a new car," what type of adjective is "new"
?Which adverb answers the question "How"
.The sun sets ___________ over the horizon
.He speaks English ___________
.She arrived at the party ___________ than I did
.The cat purrs ___________ when you pet it gently
.They walked ___________ to catch the last train
בדקו את התשובות

רוצים לעזור לילדים שלכם ללמוד אנגלית מדוברת וכתובה בהצטיינות? כנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית אונליין של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים לימוד אנגלית לילדים באינטרנט. צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Rate this post

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.