Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
19.10.2023
Time icon 10 min

כל מה שרציתם לדעת על מילות קישור באנגלית Conjunctions

Table of contents

מילות הקישור הן מרכיב חיוני בדקדוק. הן משמשות כדבק המחזיק את מילים במשפט ומקשרות בין הרעיונות למשפטים שלמים. מילות הקישור מחברות בין מילים, ביטויים, סעיפים ומשפטים, ומאפשרות יצירת תקשורת קוהרנטית ומשמעותית. 

במאמר מקיף זה, נחקור ונתעמק במבנים של מילות הקישור בשפה האנגלית, נספק דוגמאות רבות ונכלול טבלאות כדי להקל על ההבנה של האלמנטים הדקדוקיים החיוניים הללו.

סוגי מילות קישור באנגלית

 מסווגים למספר סוגים על סמך הפונקציות שלהם בתוך משפטים. להלן כמה סוגים נפוצים של Conjunctions:

 1. Coordinating Conjunctions – צירופים מתאמים: צירופים אלה מצטרפים למילים, ביטויים או פסוקים בעלי חשיבות שווה. צירופי התיאום הנפוצים ביותר הם "and," "but," "or," "nor," "for," "so," "yet."
 2. Subordinating Conjunctions – צירופים כפופים: צירופים כפופים מציגים פסוקים תלויים (משפטי משנה) שאינם יכולים לעמוד לבדם כמשפטים שלמים. דוגמאות כוללות "although," "because," "while," "if," "since."
 3. Correlative Conjunctions – צירופי קורלציה (קישור והתאמה): צירופי קורלציה משמשים בזוגות כדי לחבר אלמנטים בעלי חשיבות שווה. הזוגות הנפוצים כוללים "either…or," "neither…nor," "both…and," "not only…but also."
 4. Conjunctive Adverbs – צירופי חיבור: אלו הם חיבורים שמתפקדים כצירופים לחיבור בין סעיפים או משפטים. דוגמאות כוללות "however," "therefore," "meanwhile," "nevertheless."

מילות קישור מתאמות – Coordinating Conjunctions

מילות הקישור המתאמות – מחברות מילים, ביטויים או פסקאות בעלי חשיבות דקדוקית שווה. ניתן לזכור אותם באמצעות ראשי התיבות FANBOYS, המייצגים "for," "and," "nor," "but," "or," "yet," "so."

המבנה של Coordinating Conjunctions:

 1. Coordinating Conjunction + Word/Phrase/Clause
 2. Word/Phrase/Clause + Coordinating Conjunction + Word/Phrase/Clause

Table 1: Coordinating Conjunctions

Conjunction

Function

Example

and Adds information He likes coffee and tea
but Contrasts or negates She studied hard, but she failed the test
or Presents alternatives ?Do you want tea or coffee
nor Adds a negative alternative Neither John nor Sarah attended the meeting
for Explains reasons She went to the store, for she needed groceries
so Indicates result or consequence It rained heavily, so the game was canceled
yet Contrasts or introduces a surprising element It's late, yet she hasn't arrived

מילות קישור כפופות – Subordinating Conjunctions

מילות קישור כפופות משמשות לקישור בין סעיפים תלויים (סעיפים משנה) שאינם יכולים לעמוד לבדם כמשפטים שלמים. סעיפים אלה תלויים בסעיף עצמאי אחר כדי ליצור מחשבה שלמה.

המבנה של – Subordinating Conjunctions

 1. Subordinating Conjunction + Dependent Clause
 2. Independent Clause + Subordinating Conjunction + Dependent Clause

Table 2: Subordinating Conjunctions

Conjunction

Function

Example

although Expresses contrast Although it rained, we went for a walk
because Indicates a reason She's studying because she has an exam
while Indicates simultaneous actions He read a book while waiting for the bus
if Introduces a condition If it snows, we will build a snowman
since Indicates a reason Since you're here, let's have dinner
unless Expresses a condition I won't go unless you come with me

מילות קישור כפופות – Correlative Conjunctions

מילות קישור מקשרות (קורלציה) משמשות בזוגות כדי לחבר אלמנטים בעלי חשיבות שווה בתוך המשפט.

המבנה של – Correlative Conjunctions

 1. Either + Correlative Conjunction + or
 2. Neither + Correlative Conjunction + nor
 3. Both + Correlative Conjunction + and
 4. Not only + Correlative Conjunction + but also

Table 3: Correlative Conjunctions

Conjunction Pair

Function

Example

either…or Presents alternatives You can either study now or later
neither…nor Adds negative alternatives Neither the cat nor the dog is mine
both…and Connects two positive elements Both Tom and Jerry are in the kitchen
not only…but also Emphasizes addition or contrast She is not only intelligent but also kind
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

מילות קישור מחברות – Conjunctive Adverbs

מילות קישור מחברות מתפקדות כצירופים לחיבור בין סעיפים או משפטים עצמאיים. לעתים קרובות הם מבטאים יחסים כמו סיבה ותוצאה, ניגוד, רצף או הדגשה.

המבנה של – Conjunctive Adverbs

 1. Independent Clause + Conjunctive Adverb + Independent Clause
 2. Independent Clause. Conjunctive Adverb, Independent Clause

Table 4: Conjunctive Adverbs

Conjunctive Adverb

Function

Example

however Indicates contrast It's raining; however, I'll go out
therefore Indicates a consequence She studied hard; therefore, she passed the exam
meanwhile Indicates simultaneous actions He was cooking; meanwhile, I was cleaning
nevertheless Indicates contrast The movie was long; nevertheless, it was enjoyable
furthermore Adds information He's talented; furthermore, he's hardworking

דוגמאות לשימושים במילות קישור Conjunctions

1. :Coordinating Conjunction Example

 • She wanted to visit the museum, but it was closed on Sundays.

במשפט זה, "but" הוא צירוף מתאם המחבר בין שני סעיפים עצמאיים, המצביע על ניגוד בין רצונה לבקר במוזיאון לבין סגירתו ביום ראשון.

2. :Subordinating Conjunction Example

 • Because it was raining, we decided to stay indoors

"Because" הוא מילת קישור כפופה שמציגה את הסעיף התלוי " it was raining.". סעיף זה אינו יכול לעמוד לבדו כמשפט שלם.

3. :Correlative Conjunction Example

 • Either you help with the project, or we won't finish on time

"Either…or" הוא צמד צירופים קורלטיביים המציגים שתי חלופות: לעזור בפרויקט או לא לסיים בזמן.

4. :Conjunctive Adverb Example

 • She wanted to join the team; however, she lacked the necessary skills

"However" הוא מילת קישור מקשרת המחברת בין שני סעיפים עצמאיים, המצביעים על ניגוד בין רצונה להצטרף לצוות לבין כישוריה.

טעויות נפוצות

 1. שימוש לשגוי ב"and" ו"but" בתור תארי חיבור: שגיאה נפוצה הנובעת מבלבול בהבנה היא להשתמש ב"and" ו"but" בתור תארי חיבור לחיבור בין סעיפים עצמאיים. עם זאת, מילים אלו מתפקדות כצירופים מתאמים ודורשות פסיק כאשר משתמשים בהן לחיבור פסקאות עצמאיות.
 2. חיבורי פסיק: שימוש בפסיק בלבד כדי לחבר שני סעיפים עצמאיים היא שגיאה נפוצה. חשוב להשתמש במילת קישור מתאמת או נקודה-פסיק בעת חיבור סעיפים עצמאיים.
 3. שימוש יתר במילות קישור מתאמות: שימוש יתר במילות קישור במשפט עלול להוביל לכתיבה קטועה או חוזרת. מבני משפטים מגוונים עם מילות קישור שונות – מקשרות, מתאמות ומחברות יכולים לשפר ולהעשיר את סגנון הכתיבה.

לסיכום

מילות קישור Conjunctions הם אבני הבניין של משפטים קוהרנטיים ואקספרסיביים באנגלית. הבנת סוגי מילות הקישור השונות, המבנים שלהם ותפקודיהם חיונית לתקשורת ולכתיבה יעילה. בין אם אתם מחברים רעיונות, מציגים חלופות, מסבירים סיבות או מציינים ניגודים, השימוש המתאים במילות קישור מבטיח שהמחשבות שלכם יזרמו בצורה חלקה והמשפטים שלכם יהיו בנויים היטב.

תרגול מילות קישור באנגלית והיכרות עם מושגי דקדוק אלה הם המפתח לשליטה בשפה האנגלית ולהפיכת המתרגלים למיומנים יותר באנגלית.

רוצים לעזור לילדים שלכם ללמוד אנגלית מדוברת וכתובה בהצטיינות? 

כנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

שאלות ותשובות בנושא מילות קישור Conjunctions:

1. מהו התפקיד העיקרי של מילות קישור בדקדוק באנגלית?

מילות קישור משמשות לחיבור מילים, ביטויים, סעיפים או משפטים, ומאפשרות להם לעבוד יחד וליצור תקשורת קוהרנטית ומשמעותית.

2. מהם מילות קישור מתאמות, והאם תוכלו לספק דוגמה לשימוש בהם?

מילות קישור מתאמים מחברים אלמנטים בעלי חשיבות שווה, כגון מילים, ביטויים או סעיפים. דוגמה היא: " She wanted ice cream, but the shop was closed.". במשפט זה, "but" הוא מילת קישור מתאמת המחברת בין שני סעיפים עצמאיים.

3. במה נבדלות מילות קישור כפופות ממילות קישור מתאמות?

מילות קישור כפופות מקשרות בין סעיפים תלויים (סעיפים משנה) שאינם יכולים לעמוד לבדם כמשפטים שלמים. הן מצביעות על קשר תלות בין הסעיפים. למשל: " Because it was raining, we stayed indoors ". כאן, " Because " הוא מילת קישור כפופה המציגה את הסעיף התלוי "it was raining ".

4. מה תפקידם של מילות קישור קורלטיביות, והאם תוכלו לספק דוגמה?

מילות קישור קורלטיביות משמשות בזוגות כדי לחבר אלמנטים בעלי חשיבות שווה בתוך משפט. הן מדגישות את הקשר בין האלמנטים. לדוגמה: " Either you come to the party, or you stay home." במשפט זה, " either…or " הוא זוג מילות קישור קורלטיביות המציגות שתי חלופות.

5. מהן מילות קישור מחברות, ומתי הן נפוצות?

מילות קישור מחברות הם חיבורים שמתפקדים כמילות קישור לחיבור בין סעיפים או משפטים עצמאיים. הם משמשים לעתים קרובות כדי לבטא יחסים כגון סיבה ותוצאה, ניגוד, רצף או הדגשה. לדוגמה: " He studied diligently; therefore, he aced the exam." במשפט זה, " therefore " הוא מילת הקישור המחברת בין שני הסעיפים העצמאיים.

Conjunctions Test:

?What is the primary role of conjunctions in English grammar
?Which type of conjunctions introduce dependent clauses that cannot stand alone as complete sentences
?What is the function of coordinating conjunctions
?Which pair of correlative conjunctions is used to present alternatives
?What do conjunctive adverbs often express when used to connect independent clauses
She wanted to go to the movies; __________, her friends preferred staying home
__________ it was raining, they decided to have a picnic
She likes both chocolate __________ vanilla ice cream
He arrived late; __________, the meeting had already started
He studied diligently; __________, he failed the exam
בדקו את התשובות
סקירת התשובות
Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.