כיף עם האלפבית!

עד כמה אתה מכיר את ABC שלך באנגלית? בואו נעשה כיף ונראה!

מה מתחיל ב-A? בחר פירה שמתחילה ב- A

בחר צבע שמתחיל ב-R

בחר חלק גוף שמתחיל ב-H.

בחר חיה שמתחילה ב-K.